Analityk IT – kim jest i czym się zajmuje?

Analityk IT to zawód, który obecnie uważany jest za bardzo prestiżowy i opłacalny. Osoby, które mają kwalifikacje do pracy na tym stanowisku, są poszukiwane przez firmy IT. Na czym polega rola analityka w branży informatycznej i co należy do jego najważniejszych zadań? Jakie umiejętności są niezbędne do tego, aby pracować na tej posadzie i jak je zdobyć?

Podstawowe obowiązki analityka IT

Analityk IT to stanowisko bardzo złożone i wymagające. Do jego podstawowych obowiązków należy branie udziału w procesie tworzenia nowych aplikacji i systemów IT. Jego zadaniem jest dbanie o to, aby były one stworzone zgodnie z wymaganiami klientów, ale także w taki sposób, aby umożliwiły firmie realizację celów biznesowych. Musi on więc komunikować się zarówno z zespołami projektowymi pracującymi nad konkretnymi rozwiązaniami, jak i klientami oraz kierownictwem firmy. Jego rolą w tym procesie jest przede wszystkim tłumaczenie założeń biznesowych na język techniczny i odwrotnie. Tak, aby jedna i druga strona zrozumiała, dlaczego podejmowane są konkretne działania. 

Osoba na tym stanowisku musi zbierać informacje i przekazywać je pracownikom, którzy zajmują się konkretnym projektem. Ma duży wpływ na wyznaczanie celów i poszczególnych etapów procesu twórczego. Musi pilnować, aby zadania były realizowane w sposób optymalny i efektywny. Może proponować nowe rozwiązania, które usprawnią przygotowywanie produktu finalnego lub lepiej spełnią wymogi kierownictwa albo klienta. Jej rola w każdej firmie IT jest więc – jak widać – niezwykle istotna. Analityk IT jest łącznikiem między klientem, zespołem a zarządem. Co więcej, to od jego umiejętności komunikacyjnych, dobrej organizacji pracy oraz zdolności analitycznych i technicznych często zależy, czy system lub aplikacja IT spełni wymagania wszystkich zainteresowanych. 

Kariera analityka IT – jak się przekwalifikować?

Kariera w IT to obecnie bardzo pożądany kierunek i często wybierana ścieżka zarówno przez osoby, które dopiero wkraczają na rynek pracy, jak i te, które chcą w swoim życiu zawodowym coś zmienić i znaleźć nowe opcje rozwoju. Rozpoczęcie pracy w charakterze analityka IT wymaga ogromnego obycia z branżą informatyczną i specjalistycznej wiedzy. Nie tylko z zakresu IT, ale także działań biznesowych i marketingowych oraz zdolności analitycznych. 

Osoby, które chcą zajmować się analizą w IT, powinny mieć doświadczenie w tej dziedzinie i pracować w branży informatycznej co najmniej kilkanaście miesięcy. Istotne jest również wyższe wykształcenie, najlepiej na kierunkach ścisłych. Koniecznością jest także dobra znajomość języka angielskiego i analityczny umysł, a także wysoko rozwinięte zdolności prowadzenia rozmów biznesowych. Osoba na tym stanowisku musi biegle znać się na funkcjonowaniu stron i programów IT, a także mieć odpowiednie umiejętności techniczne. 

Chcąc zmienić kierunek swojej kariery w IT na pracę analityka, warto zadbać o odbycie profesjonalnych szkoleń w tym zakresie. Pracodawcy oczekują wiedzy i doświadczenia w branży oraz bardzo przychylnie patrzą na posiadane przez potencjalnych pracowników certyfikaty i ukończone kursy. Takie dodatkowe punkty w CV świadczą o chęci rozwoju i zaangażowaniu przyszłego pracownika, co jest niezwykle istotne na tym stanowisku. 

Redakcja e-project24.pl