Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Uzyskanie kredytu wymaga wykazania się tzw. zdolnością kredytową, a więc sytuacją finansową pozwalającą na spłatę zobowiązań. Wyniki analizy tej zdolności przesądzają o tym, czy środki finansowe zostaną przyznane. Ma ona również znaczenie w określeniu maksymalnej kwoty, która zostanie przyznana przez bank. Sprawdź, jakie możesz podjąć kroki w przypadku negatywnej oceny.

Analiza własnych finansów

Poprawa zdolności kredytowej wymaga analizy dochodów (tylko udokumentowanych) i zobowiązań. Konieczne jest podliczenie wydatków oraz kosztów utrzymania, a także zastanowienie się, czy niektóre z nich nie mogą zostać zmniejszone.

Na poprawę sytuacji finansowej największy wpływ ma wysokość generowanych dochodów. Warto postarać się o zwiększenie comiesięcznych wpływów, np. przez uzyskanie podwyżki lub zmianę pracy na lepiej płatną. Nie bez znaczenia jest źródło dochodów, najlepiej by była to praca stała (umowa o pracę na czas nieokreślony).

Należy pamiętać, że bank na ogół uwzględnia zarobki i podstawę zatrudnienia z ostatnich trzech miesięcy. Warto wstrzymać się przez ten okres ze złożeniem wniosku kredytowego, jeśli warunki pracy w przyszłości mogą się poprawić.

Uregulowanie dotychczasowych zobowiązań

Zwiększenie zdolności kredytowej jest możliwe dzięki spłaceniu dotychczasowych zobowiązań. Przed złożeniem wniosku kredytowego warto uregulować tzw. chwilówki, zmniejszyć zadłużenie w rachunku ROR i na karcie kredytowej. Wiele produktów kredytowych warto połączyć (skonsolidować) w jedną, niższą ratę. Sprawi to, że comiesięczne obciążenia będą mniejsze, a zdolność kredytowa większa.

Nie bez znaczenia jest historia rachunku ROR, zwłaszcza w sytuacji, gdy kredyt miałby być udzielony w banku, który taki rachunek prowadzi. Konto osobiste zostanie dokładnie przeanalizowane, dobrze, gdy regularnie wpływają na nie środki z tytułu wynagrodzenia.

Zobowiązania kredytowe są rejestrowane w Biurze Informacji Kredytowej. Zajmujące się analizą kredytową firmy doradcze, takie jak dFinance.pl wskazują, że w BIK można sprawdzić, czy nie zalega się z jakimiś płatnościami, które mogłyby pogorszyć ocenę zdolności kredytowej. Zdarza się, że wpłata nie została odnotowana mimo jej uregulowania.

Mniejszy kredyt, dłuższy okres spłaty

Brak zdolności kredytowej może wiązać się z koniecznością wnioskowania o niższą kwotę zobowiązania bądź dłuższy okres spłaty. Zostanie wówczas obliczona niższa rata miesięczna, która może zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez bank. Można także zdecydować się na kredyt bez sprawdzania zdolności kredytowej, choć trzeba pamiętać, że może się on wiązać np. z wyższą prowizją czy krótszym maksymalnym czasem spłaty.

Redakcja e-project24.pl