Badania ilościowe w marketingu – wyprzedź swoją konkurencję!

Badania ilościowe w marketingu stanowią kluczowy element strategii biznesowych, pozwalając przedsiębiorcom zgłębić tajniki zachowań konsumentów oraz efektywnie planować działania marketingowe. W dzisiejszym dynamicznym świecie, w którym konkurencja nieustannie rośnie, właściwa analiza danych i faktów jest nieodzowna dla osiągnięcia sukcesu. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej różnicy między badaniami jakościowymi a ilościowymi, dodatkowo omawiając zalety tych drugich.

 1. Badania jakościowe a badania ilościowe
 2. Zalety badań ilościowych
marketing

Badania jakościowe a badania ilościowe

Badania jakościowe a badania ilościowe stanowią dwa główne podejścia w naukach społecznych. Oto krótka charakteryzacja obu typów badań.

O co chodzi w przypadku badań jakościowych

Badanie jakościowe koncentruje się na zrozumieniu i zgłębianiu kontekstów i interpretacji zjawisk społecznych. Wykorzystują one niewielkie próby i opierają się na technikach, takich jak wywiady (głównie pytania otwarte), obserwacje, czy analiza treści. Przeprowadzenie badania ma na celu uzyskanie szczegółowych, bogatych w opis danych, które pomagają zrozumieć złożone zachowania ludzkie, motywacje i kontekst społeczny. Badania te często są stosowane do generowania hipotez lub rozwijania teorii.

Metody ilościowe

W badaniach ilościowych badacze opierają się na dużych próbach i wykorzystują metody statystyczne do zbierania, analizy i interpretacji danych. Mają na celu uzyskanie ilościowych wyników, które mogą być poddane liczbowej analizie i statystykom. Te badania pozwalają na ogólną generalizację wyników na populację większą niż próba badawcza. Są stosowane do sprawdzania hipotez, badania zależności między zmiennymi i dostarczania danych do podejmowania decyzji opartych na dowodach, a to wszystko za pomocą analizy statystycznej.

W skrócie, w badaniach jakościowych próbuje zrozumieć się głęboką wiedzę na temat kontekstu i zachowań, podczas gdy badania ilościowe koncentrują się na „ile” i „jak często” pytaniach, dostarczając analizy statystyczne. Oba podejścia mają swoje miejsce w badaniach naukowych np. badania marketingowe i są używane w zależności od celu badania i rodzaju informacji, które mają dostarczyć. 

badania marketingowe

Zalety badań ilościowych

Badania ilościowe posiadają wiele zalet, które sprawiają, że są one cenione w badaniach naukowych, marketingu i innych dziedzinach. Oto kilka głównych zalet badań ilościowych:

 • obiektywność,
 • reprezentatywność,
 • powtarzalność,
 • precyzja, 
 • możliwość analizy statystycznej,
 • efektywność w badaniach wielowymiarowych,
 • dostępność narzędzi i oprogramowania,
 • podejmowanie decyzji opartych na dowodach,
 • monitorowanie zmian w czasie.

Przetwarzać otrzymane wyniki można w różny sposób, by uzyskać całkiem nową i interesującą nas wiedzę. Jeśli chcesz zgłębić określone zjawisko, a uzyskane dane wykorzystać do rozwoju do swojego biznesu, badania ilościowe mogą Ci w tym pomóc.

marketing

Materiał zewnętrzny

Redakcja e-project24.pl