Dla kogo jest skład celny?

Prowadzenie działalności gospodarczej w dobie globalizacji gospodarki często wiąże się z koniecznością importu lub eksportu towarów. Jednakże, oprócz oczywistych korzyści, takie operacje niosą ze sobą również szereg wyzwań, takich jak konieczność uiszczenia należności celno-podatkowych czy zapewnienie odpowiednich warunków magazynowania. Na szczęście, prawo celne w Unii Europejskiej przewiduje szereg rozwiązań, które pozwalają na optymalizację tych procesów – wśród nich kluczową rolę odgrywa skład celny.

Czym jest skład celny?

Skład celny to specjalne miejsce, w którym możliwe jest składowanie towarów niebędących produktami unijnymi, czyli tzw. towarów nieunijnych. Korzystanie z tej instytucji umożliwia odroczenie płatności cła i podatków do momentu, gdy towar zostanie wyprowadzony ze składu i wprowadzony do obrotu na rynku Unii Europejskiej. Towary przechowywane w składzie celnym znajdują się pod nadzorem organów celnych, co gwarantuje ich pełne bezpieczeństwo.

Rodzaje składów celnych

Zgodnie z unijnym prawem celnym, wyróżnia się dwa rodzaje składów celnych:

  1. Składy celne publiczne – to miejsca o charakterze usługowym, z których korzystać może każda osoba w celu składowania towarów. Umowa o korzystanie z takiego składu zawierana jest między osobą uprawnioną a prowadzącym skład.

  2. Składy celne prywatne – przeznaczone wyłącznie do składowania towarów należących do prowadzącego skład. Prowadzenie takiego składu wymaga uzyskania specjalnego pozwolenia od organów celnych.

Outsourcing składu celnego

Dla wielu firm, zwłaszcza tych o mniejszej skali działalności, samodzielne prowadzenie składu celnego może okazać się zbyt kosztowne lub czasochłonne. W takich przypadkach korzystnym rozwiązaniem jest outsourcing tej usługi do wyspecjalizowanego partnera logistycznego. Ofertę firmy, która zajmuje się między innymi prowadzeniem składu celnego znajdziemy tutaj: https://logistiko.pl/dodatkowe-uslugi/sklad-celny/

Współpraca z podmiotem zarządzającym składem celnym przynosi szereg korzyści:

  • Pełna obsługa formalności celnych, w tym realizacja zgłoszeń celnych

  • Przygotowanie towaru do dystrybucji lub odsprzedaży (konfekcjonowanie, etykietowanie itp.)

  • Możliwość szybszej realizacji dostaw do klientów

  • Optymalizacja kosztów związanych z prowadzeniem składu celnego

Outsourcing składu celnego pozwala skoncentrować się na kluczowej działalności firmy, przy jednoczesnym czerpaniu korzyści z profesjonalnej obsługi procesu importu lub eksportu towarów.

Korzyści z wykorzystania składu celnego

Zastosowanie składu celnego niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści dla firm importujących lub eksportujących towary:

Dzięki możliwości odroczenia płatności cła i podatków do momentu wyprowadzenia towarów ze składu, importerzy zyskują dodatkowy czas na zgromadzenie niezbędnych środków, co pozytywnie wpływa na ich płynność finansową.

Optymalizacja kosztów logistycznych

Możliwość składowania większych partii towarów w jednym transporcie pozwala na obniżenie kosztów związanych z importem, takich jak opłaty za transport czy ubezpieczenie ładunku.

Przyspieszenie dostaw do klientów

Korzystając z procedury uproszczonej, towary mogą być szybciej wyprowadzane ze składu celnego i dostarczane do odbiorców, co przekłada się na poprawę satysfakcji klientów.

Ułatwienie reeksportu

Składowanie towarów w składzie celnym ułatwia ich późniejszy reeksport do innych krajów poza Unią Europejską, bez konieczności uiszczania opłat celno-podatkowych.

Czy w składzie celnym można wykonywać inne czynności?

W składzie celnym można wykonywać szereg czynności, takich jak konfekcjonowanie, oznaczanie czy przeprowadzanie badań, które pozwalają na przygotowanie towaru do dalszej dystrybucji lub sprzedaży.

Redakcja e-project24.pl