Co to jest umowa o współpracy i jak ją sporządzić?

Umowa o współpracy nie posiada konkretnej nazwy i może być sporządzona przez różne podmioty w różnych kwestiach. Jak każda umowa także ta zawiera informacje o celach do jakich prowadzi współpraca. Umowa współpracy jest umową cywilnoprawną do której nie stosuje się przepisów kodeksu pracy tylko przepisy kodeksu cywilnego. Umowa o współpracy podpisać mogą osoby prywatne oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także przedsiębiorstwa.

Co zawiera umowa o współpracę?

Prawidłowo sporządzona umowa o współpracę powinna zawierać następujące informacje:
– dane formalne – umowy zawarte muszą być miejsce oraz czas jej zawarcia, a także nazwy przedsiębiorstw, adresy siedziby lub adresy zamieszkania, numery NIP oraz numer KRS lub CEIDG. Jeżeli umowa podpisywana jest między dwoma firmami trzeba podać dane osób reprezentujących je,
– przedmiot umowy – umowa o współpracy należy określić przedmiot umowy, można także określić na jakim terenie odbywać się będzie sprzedaż produktów, których dotyczy umowa,
– warunki współpracy – punkt ten musi zawierać cenę w jakiej dystrybutor będzie kupował towar od dostawcy. W umowie tej ddostawca może określić cenę sugerowana produktów, a dystrybutor ma prawo wymagać od dostawcy, że nie zmieni on proponowanej ceny w czasie trwania umowy. Umowie o współpracy zawiera się także akceptowalny średni miesięczny obrót dotyczący sprzedaży, jeżeli zostanie on osiągnięty wówczas umowa zostaje przedłużona,
– warunki dostawy – umowa musi określać formę składania kolejnych zamówień, czas oczekiwania na ich realizację, sposób ich rozliczenia oraz formy zapłaty,
– przeniesienie praw autorskich – umowa o współpracy często zawierana jest z osobami, które tworzą grafikę lub wykonują fotografie czy sporządzają teksty, wówczas umowie musi widnieć zapis o przeniesieniu praw autorskich. W tym przypadku w umowie należy określić miejsca w których będzie można korzystać z danego dzieła,
– dodatkowe informacje – umowa współpracy może zawierać także zapis o tym że dostawca jest podatnikiem VAT. Informacja ta gwarantuje dystrybutorowi odliczanie podatku VAT od zakupionego towaru na podstawie faktury. Umowa ta zawierana jest na określony czas i traci ważność po jego przekroczeniu. Na końcu umowy trzeba zawrzeć informacje o ilości sporządzonych egzemplarzy i każdy z nich musi być podpisany przez obie strony.

Umowa o współpracy – wady i zalety

Umowa współpracy przeważnie zawierana jest z osobą, która prowadzi firmę jednoosobową j jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla obu stron umowy.
Główną zaletą samozatrudnienia jest możliwość nawiązania współpracy z kilkoma firmami co prowadzi do zwiększenia zarobków. Zaletą jest także samodzielne ustalanie czasu oraz miejsca pracy oraz możliwość odliczenia podatku VAT od produktów i usług związanych z prowadzeniem działalności. Umowa o współpracę pozwala na niezależność i satysfakcję z pracy.
Jedną z wad umowy o współpracę jest obowiązkowa odprowadzanie składek i rozliczanie się z podatku przez samozatrudnionego. Osoba podpisująca umowę o współpracy musi pamiętać o tym, że nie będzie miał kontroli nad samozatrudnionym oraz nad jego czasem pracy.

Wynagrodzenie przy umowie o współpracy

Forma w jakiej zostanie wypłacone wynagrodzenie zależna jest od tego z kim umowa została zawarta. Jeśli zleceniobiorca to osoba prowadząca własną działalność ma ona obowiązek wystawienia faktury za wykonaną pracę. W takim wypadku zleceniodawca wypłaca wynagrodzenie z faktury w terminie jaki określa umowa o współpracy.
Jeżeli umowa zostaje podpisana z osobą prywatną rozliczenie leży po stronie pracodawcy. Można wówczas wystawić rachunek na kwotę brutto. Forma ta stosowana jest w celu dopisania wynagrodzenia dla wykonawcy zlecenia w kosztach firmy.

Redakcja e-project24.pl