Dlaczego wystawienie faktury do paragonu ma istotne znaczenie?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że osoby fizyczne, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, a także nie są standardowymi klientami firmy powinny otrzymać odpowiedni paragon z kasy fiskalnej. Należy mieć świadomość, że przedsiębiorcy mogą wystawić fakturę na żądanie klienta, a także w szczególnych sytuacjach. Doskonałym przykładem może być korzystanie ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej. Jak powinna zostać wystawiona faktura do paragonu dla osoby fizycznej? O czym dokładnie trzeba pamiętać?

Czy można wystawić fakturę VAT osobie prywatnej?

Warto wiedzieć, że sprzedaż na rzecz osób fizycznych jest przeważnie ewidencjonowana na kasie fiskalnej lub na podstawie dziennej ewidencji sprzedaży. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że praktycznie każdy klient ma prawo zażądać od przedsiębiorstwa wystawienia faktury VAT. Należy zaznaczyć, że nie ma on obowiązku składania żadnych wyjaśnień. Godny uwagi jest fakt, że wszystkie informacje, które trafią na fakturę VAT dla osoby fizycznej będą zgodne z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT.

Wystawienie faktury do paragonu na osobę fizyczną bez NIP

Warto wiedzieć, że wspomniana faktura VAT na osobę fizyczną bez NIP jest co do zasady wystawiana na żądanie nabywcy. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi od 1 stycznia 2020 roku, każdy przedsiębiorca ma możliwość wystawienia faktury do paragonu na rzecz podatników prowadzących firmę tylko wtedy, gdy na paragonie będzie znajdował się numer NIP.

Należy mieć świadomość, że wspomniana zasada w żaden sposób nie będzie odnosiła się do faktury na osobę fizyczną. Nabywca może złożyć żądanie otrzymania faktury do 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym została dokonana transakcja. Warto wiedzieć, że po upłynięciu tego czasu przedsiębiorca nie będzie już zobowiązany prawnie do wystawienia faktury. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że co do zasady faktury na osoby fizyczne są wystawiane na różnego rodzaju usługi telekomunikacyjne, budowlane.

Faktura bez VAT na działalność nierejestrowaną

Nie wszyscy mają świadomość, że faktury dla nievatowców działają w takim samym systemie, co wystawianie faktur dla osób fizycznych. Godny uwagi jest fakt, że faktura dla takich osób może być niezbędna do wliczenia nabytych usług i towarów w firmowe koszty.

Należy zaznaczyć, że potwierdzeniem transakcji będzie w takiej sytuacji faktura. Ponadto nievatowiec będzie miał prawo zażądać jej od określonego sprzedawcy na identycznych zasadach, co osoba fizyczna. Oznacza to, że powstanie faktura VAT, choć nievatowiec nie będzie miał możliwości odliczenia naliczonej od niej podatku do swoich kosztów.

Jakie elementy powinna mieć faktura dla nievatowca

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że faktury bez VAT, które są wystawiane przez niezarejestrowaną działalność powinny posiadać praktycznie wszystkie elementy faktury VAT. Oczywiście nie mogą znajdować się informacje o naliczonym podatku, jego sumie czy stawkach. Warto wiedzieć, że obecne prawo pozwala nievatowcom ewidencjonować sprzedaż nie tylko za pomocą rachunków, ale również faktur.

Należy mieć świadomość, że w szczególnych przypadkach faktura VAT może być wystawiana przez nievatowców dla sprzedaży, która została objęta obowiązkiem opodatkowania. W takiej sytuacji nievatowiec, który jednorazowo dokonałby czynności podlegającej opodatkowaniu, musi wystawić fakturę z wyszczególnieniem podatku VAT transakcji. Powstanie wtedy obowiązek podatkowy. Z kolei vatowiec, który otrzyma wspomnianą fakturę, będzie mógł skorzystać z przysługującego mu prawa do odliczenia.

Redakcja e-project24.pl