Jak znaleźć informacje o firmie za pomocą Internetu?

Dokładna weryfikacja firmy, z którą zaczynamy współpracę, pozwala na uniknięcie licznych problemów. Korzystając ze sprawdzonych źródeł informacji, dokładnie prześwietlimy kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą w Polsce.

Dużo danych na temat firm z naszego kraju jest dostępnych w Internecie. Cenne informacje, które pozwalają na zbadanie kontrahenta, możemy wyciągnąć z wyszukiwarek online, które pobierają dane z KRS.

Dlaczego warto zweryfikować informacje o firmie w Internecie?

Dokładne sprawdzenie kontrahenta w Internecie pozwala na uniknięcie transakcji z nieuczciwymi podmiotami. Zmniejszamy przez to przede wszystkim ryzyko utraty pieniędzy lub towaru. Istotne jest jednak także to, że zabezpieczamy się w ten sposób dodatkowo przed odpowiedzialnością podatkową za zobowiązania nieuczciwych firm przez wykazanie w razie kontroli skarbowej, że dochowaliśmy należytej staranności.

Pozyskanie informacji o kontrahentach, z którymi współpracujemy, nie jest trudne. Wiele rejestrów publicznych, takich jak KRS, jest często bezpłatnych. Możemy z nich zatem z łatwością wyciągnąć cenne informacje.

Czym jest i co pozwala zweryfikować rządowa przeglądarka KRS?

W Internecie jest dostępnych wiele wyszukiwarek KRS. Każda z nich oferuje różne funkcjonalności. Przykładowo, wyszukiwarka KRS kierowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, pozwala na pozyskanie posiadającego moc prawną wydruku z rejestru przedsiębiorców dotyczącego konkretnego kontrahenta. Dostęp do takich danych ma każdy użytkownik Internetu. Na takim odpisie wygenerowanym w formie pliku *.pdf znajdują się najważniejsze informacje o kontrahencie, tj.:

  • dane identyfikacyjne (numer NIP, nazwa),
  • adres,
  • sposób reprezentacji (np. zarząd wieloosobowy z prawem głosu każdego członka),
  • personalia członków zarządu,
  • przedmiot (rodzaj działalności).

W rządowym KRS dostępne są jednak także dane finansowe, które są decydujące, jeśli chodzi o decyzję o podjęciu współpracy. Są to m.in.:

  • okresy, za które złożono dokumenty sprawozdawcze, wraz z datami,
  • informacje o bezskutecznie prowadzonych wobec przedsiębiorcy egzekucjach,
  • ilość i rodzaje posiadanych przez wierzycieli przedsiębiorcy tytułów wykonawczych,

– udzielone wobec przedsiębiorcy zabezpieczenia w związku ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości albo na podstawie postępowania restrukturyzacyjnego.

Szczególnie istotne dla nas dane znajdują się w dziale 4 i następnych odpisu z KRS. Są to przede wszystkim informacje o zaległościach i wierzytelnościach spółki, lecz również o ewentualnym ustanowieniu dla niej kuratora, otwarciu postępowania likwidacyjnego, przekształceniach, podziale i połączeniu czy też o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, restrukturyzacyjnego lub naprawczego.

Co istotne, odpisy z KRS mają moc urzędową, więc można się nimi posiłkować przy współpracy z różnymi podmiotami. Bardzo często korzystają z nich banki, ponieważ jest to wiarygodne źródło informacji. Inną z wyszukiwarek KRS jest KRS-firma.

Jak skorzystać z wyszukiwarki KRS-firma, by znaleźć informacje o firmie?

Aby skorzystać z możliwości skutecznej weryfikacji kontrahenta dzięki narzędziu KRS-firma, wystarczy, że wpiszemy w dowolnej przeglądarce następujący adres: https://krs-firma.pl/, a następnie w oknie podamy jedną z kilku danych, tj. NIP, REGON lub KRS. Wyświetlą się wówczas szczegółowe informacje o interesującym nas podmiocie, tj. jakie są jego dane adresowe i kapitał zakładowy, czy jest on aktywny, kto i od kiedy go reprezentuje oraz jakiego rodzaju działalność gospodarczą on prowadzi. Poszukując kontrahenta, powinniśmy dysponować jak najbardziej szczegółowymi informacjami. Warto unikać wpisywania jedynie miejscowości lub fragmentu nazwy. Szczególnie gdy szukamy podmiotu z dużego miasta, może się nam wówczas wyświetlić za długa lista, przez co poszukiwanie interesujących nas danych będzie zbyt czasochłonne, a często nie trafimy nawet na firmę, której poszukujemy.

Opracowano na zlecenie Biura Informacji Kredytowej SA

Redakcja e-project24.pl