Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Prowadząc swoją firmę, nieuzależnianie od jej wielkości i branży, w jakiej działamy, jesteśmy narażeni na niepowodzenia. Kłopoty mogą pojawić się z bardzo wielu przyczyn niekoniecznie zależnych od podjętych przez nas decyzji. Najlepszym przykładem niezawinionych kłopotów finansowych przedsiębiorstwa, może być przedłużająca się pandemia koronawirusa. Wielu właścicieli zostało zmuszonych zamknąć swoje biznesy, inni mający nieco więcej możliwości zmodyfikowali swoje działania, by uchronić siebie i swoich pracowników przed bankructwem. Wielu natomiast zastanawia się, jakie ma opcje ucieczki przed ogłoszeniem upadłości. Jeśli należysz do ostatniej wymienionej grupy, przeczytaj poniższy artykuł.

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne podobnie jak postępowanie upadłościowe prowadzone są wobec dłużników zagrożonych niewypłacalnością lub już będących niewypłacalnymi. Jego celem jest przede wszystkim uniknięcie ogłoszenia upadłości przez uzbrojenie dłużnika w narzędzia i procedury naprawczo-oddłużeniowe. W zależności od ekonomiczno-finansowej sytuacji dłużnika wprowadzone procedury mają zagwarantować najkorzystniejsze rozwiązanie problematycznej sytuacji zadłużonego. Jednocześnie szanowane są interesy wierzycieli (niespłaceni kontrahenci, pożyczkodawcy udzielający kredytów gotówkowych, czy leasingodawcy). Przedsiębiorca ma zatem do wyboru jedną z czterech form postępowania restrukturyzacyjnego, w zależności od swoich możliwości i potrzeb. Należą do nich:

  • postępowanie o zatwierdzeniu układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

Poniżej wyjaśnimy, czym charakteryzują się wymienione formy postępowania restrukturyzacyjnego.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

To najprostszy i najmniej formalny sposób postępowania restrukturyzacyjnego. Udział sądu jest ograniczony, natomiast większość działań opiera się na inicjatywie dłużnika, który wybiera nadzorcę układu. Przedsiębiorca samodzielnie przygotowuje propozycje układowe, przedstawia je wierzycielom i zbiera od nich głosy, by doprowadzić do zawarcia układu. To rozwiązanie polecane jest na ogół przedsiębiorcom, którzy spodziewają się kłopotów finansowych, ale póki co są wypłacalni.

Przyspieszone postępowanie układowe

Tak jak w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu jak i w przyspieszonym postępowaniu układowym może ono być prowadzone, jeśli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15 proc. ogólnej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Różnica polega na tym, że dłużnik nie ma prawa do wyboru nadzorcy sporządzającego plan restrukturyzacyjny. To rozwiązanie poleca się dłużnikom, którzy potrzebują ochrony sądowej przed prowadzonymi egzekucjami.

Postępowanie układowe

To nieco dłuższa forma postępowania, stosowana gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekroczy 15 proc. ogólnej sumy takich wierzytelności. W postępowaniu układowym wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie, jak również taki sprzeciw mogą złożyć uczestnicy postępowania co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.

Postępowanie sanacyjne

To najbardziej rygorystyczne postępowanie, w którym prowadzone są działania na podstawie planu restrukturyzacyjnego. Dłużnik poddany jest ciągłemu nadzorowi nie tylko przez wierzycieli, ale również przez zarządcę i sędziego komisarza. W przeciwieństwie do likwidacji wszystkie przeprowadzane zabiegi mają na celu uratowanie przedsiębiorstwa.

Artykuł sponsorowany

Redakcja e-project24.pl