Instrukcja do PIT 28 – jak wypełnić i złożyć deklarację podatkową?

Wypełnienie i złożenie deklaracji podatkowej PIT 28 to obowiązek każdego podatnika, który uzyskał dochody z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło. Jednak nie każdy wie, jak prawidłowo wypełnić ten dokument i co zrobić, aby uniknąć błędów i niepotrzebnych kłopotów. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się instrukcji do PIT 28 – dokładnie omówimy, jakie informacje należy podać w deklaracji, jakie załączniki dołączyć oraz jaki jest termin składania i sposoby przekazania dokumentu do urzędu skarbowego. Oto wszystko, co musisz wiedzieć, aby wypełnić PIT 28 bez stresu i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jakie informacje są potrzebne, aby wypełnić PIT 28?

Do wypełnienia PIT-28 należy posiadać kilka istotnych informacji, które są niezbędne dla prawidłowego uzupełnienia deklaracji podatkowej. Podstawowe dane, które musimy posiadać to: numer identyfikacji podatkowej (NIP), imię i nazwisko podatnika oraz jego adres zamieszkania. W przypadku, gdy dochody pochodzą z innych źródeł, takich jak na przykład wynajem nieruchomości, należy posiadać informacje na temat uzyskanych przychodów, a także kosztów związanych z ich uzyskaniem. W przypadku posiadania dziecka lub dzieci, warto wiedzieć, że można odliczyć na nie kwotę 111,25 zł miesięcznie. Istotnym elementem jest także rozliczenie ulgi prorodzinnej, która wynosi 123,67 zł na każde dziecko. Wszystkie te informacje są istotne przy wypełnianiu deklaracji podatkowej PIT-28 i mają wpływ na wysokość podatku, który musimy zapłacić lub który nam przysługuje zwrot.

 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • Imię i nazwisko podatnika oraz adres zamieszkania
 • Informacje na temat uzyskanych przychodów oraz kosztów związanych z ich uzyskaniem
 • Kwota odliczenia na dziecko
 • Rozliczenie ulgi prorodzinnej
Rodzaj dochodu Kwota przychodu Koszty uzyskania przychodu
Wynajem nieruchomości 12 345 zł 1 234 zł
Umowa o pracę 34 567 zł 3 456 zł

Krok po kroku instrukcja do wypełnienia PIT 28

Jeśli jesteś podatnikiem, który wypełnia PIT 28, musisz wiedzieć, że jest to formularz służący do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Poniżej prezentujemy instrukcję krok po kroku, która pomoże Ci wypełnić i złożyć deklarację podatkową.

1. Wypełnij sekcję informacyjną – podaj swoje dane osobowe oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2. Wypełnij rubryki dotyczące dochodu z pracy, emerytury lub renty. W przypadku, gdy posiadasz kilka źródeł dochodu, każde z nich musisz wpisać oddzielnie.

3. Wypełnij rubryki związane z odliczeniami od podatku, takimi jak składki na ubezpieczenia zdrowotne czy wydatki na cele mieszkaniowe.

4. Wypełnij sekcję dotyczącą dochodów z zagranicy, jeżeli takie miały miejsce.

5. Sprawdź, czy wszystkie rubryki zostały wypełnione poprawnie i nie zawierają błędów.

6. Podpisz deklarację i złoż ją w urzędzie skarbowym lub drogą elektroniczną.

Pamiętaj, że termin składania deklaracji to 30 kwietnia każdego roku. W przypadku pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z urzędem skarbowym lub doradcą podatkowym.

Jakie koszty możemy odliczyć w PIT 28?

Odliczenia w PIT 28 to bardzo ważny element wypełniania deklaracji podatkowej. Warto zwrócić uwagę na następujące koszty, które możemy odliczyć w PIT 28:

 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i emerytalne
 • Koszty uzyskania przychodu, czyli wydatki związane z pracą, takie jak dojazdy do pracy, zakup i naprawa sprzętu, szkolenia zawodowe, książki i czasopisma branżowe.
 • Przekazane darowizny na cele społeczne lub charytatywne
 • Wydatki na leczenie, w tym refundowane przez NFZ i nierefundowane
 • Wydatki na kształcenie, w tym opłaty za uczelnię, kursy i szkolenia
 • Wydatki na cele mieszkalne, takie jak rata kredytu hipotecznego, czynsz, opłaty za media, remonty i wyposażenie mieszkania.

Wszystkie te koszty można odliczyć od podatku, co pozwala zmniejszyć nasze zobowiązania podatkowe. Pamiętajmy jednak, że odliczenia mają swoje limity i warunki, które należy spełnić. Dlatego warto dokładnie przejrzeć instrukcję do PIT 28 i skonsultować się z doradcą podatkowym, aby uniknąć błędów i niepotrzebnych problemów z urzędem skarbowym.

Jak złożyć PIT 28 – sposoby składania deklaracji podatkowej

 • Składanie PIT 28 można zrobić za pomocą internetu, na stronie Ministerstwa Finansów.
 • Można także złożyć deklarację osobiście, w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą.
 • Wypełnienie PIT 28 wymaga podania informacji dotyczących przychodów, odliczeń i innych wydatków związanych z podatkami.
 • W przypadku błędów w wypełnieniu deklaracji, urząd skarbowy może zażądać uzupełnienia brakujących informacji lub poprawienia błędów.

Przychody Odliczenia Podatek należny
50 000 zł 5 000 zł 10 000 zł
35 000 zł 2 500 zł 6 500 zł

Złożenie PIT 28 jest obowiązkiem każdego podatnika, który uzyskał dochody z tytułu umowy o pracę, działalności gospodarczej lub z innych źródeł. Wypełnienie deklaracji podatkowej może wydawać się trudne, ale dzięki instrukcji do PIT 28, jest to łatwiejsze niż się wydaje. Pamiętaj, że każdy błąd może skutkować konsekwencjami finansowymi, dlatego warto dokładnie sprawdzić poprawność wypełnienia deklaracji.

Często zadawane pytania dotyczące wypełniania PIT 28

 • Czy PIT 28 dotyczy wszystkich podatników?
 • Jakie dokumenty należy załączyć do deklaracji PIT 28?
 • Czy można złożyć PIT 28 drogą elektroniczną?
 • Czy jest możliwość skorzystania z ulg podatkowych w PIT 28?

Wypełnienie i złożenie deklaracji PIT 28 może budzić wiele pytań i wątpliwości. Warto jednak pamiętać, że deklaracja ta dotyczy wyłącznie podatników, którzy uzyskują przychody z tytułu działalności gospodarczej. Do deklaracji należy załączyć dokumenty potwierdzające uzyskane przychody oraz poniesione koszty. Możliwość złożenia deklaracji drogą elektroniczną to wygodne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć kolejek. Warto również pamiętać o możliwości skorzystania z ulg podatkowych, które mogą zmniejszyć wysokość podatku do zapłaty.

Instrukcja do pit 28 – Warto wiedzieć!

Liczba PIT 28 złożonych w 2020 roku 5 321 876
Termin składania deklaracji do 30 kwietnia każdego roku
Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce w 2020 roku ok. 53 mld zł
Minimalna kwota dochodu, od której trzeba rozliczać się z fiskusem od 2021 roku wynosi 1 zł
Maksymalna wysokość kary za niezłożenie lub niedopełnienie obowiązku złożenia PIT 28 do 720 zł
instrukcja do pit 28

Instrukcja do pit 28 – FAQ

Jak pobrać instrukcję do wypełnienia PIT-28?

Należy wejść na stronę internetową Ministerstwa Finansów i pobrać formularz PIT-28 w formacie PDF. Instrukcja do wypełnienia znajduje się na drugiej stronie formularza.

Czy istnieją różnice między instrukcją do PIT-28 a instrukcją do PIT-36?

Tak, istnieją różnice między instrukcją do PIT-28 a instrukcją do PIT-36, ponieważ dotyczą one różnych formularzy podatkowych i wymagają zgłoszenia różnych typów dochodów.

Co zawiera instrukcja do PIT-28?

Instrukcja do PIT-28 zawiera informacje dotyczące wypełniania i składania zeznania podatkowego przez podatników objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Redakcja e-project24.pl