Jak być asertywnym w pracy?

Asertywność to cecha, nad którą należy pracować całe życie. Dotyczy to przede wszystkim osób, które są niepewne siebie i swoich umiejętności. Brak asertywności w pracy może prowadzić do tego, że będziemy zasypywani zadaniami, które absolutnie nie należą do naszego zakresu obowiązków. Co więcej brak asertywności w stosunku do pracodawcy jest zauważalny i może być wykorzystany przez innych pracowników.

Czym jest asertywność?

Aby wiedzieć jak stać się osobą asertywną w pracy, konieczne jest dowiedzenie się, czym tak właściwie jest asertywność. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że pojęcie asertywności jest często źle definiowane. Niektóre osoby wychodzą z mylnego założenia, że od osób asertywnych wręcz bije pewność siebie, są wyniosłe, lubią się wywyższać i nie szanują innych osób. Co ciekawe wiele osób nie potrafi odróżnić osoby asertywnej od osoby, której zwyczajnie brakuje kultury osobistej.

Trzeba jasno i wyraźnie podkreślić, że asertywność nie jest równoznaczna z byciem nieuprzejmym dla innych. Asertywność cecha, która polega na tym, że osoba wyraża swoją opinię na dany temat w sposób uprzejmy i z poszanowaniem uczyć innych osób. Co więcej asertywne osoby nie boją się wyrażać własnej opinii mimo, że jest ona sprzeczna z opinią innych. I wcale nie chodzi o wykłócanie się o to, kto ma racje, a o to, aby w sposób logiczny i bez zbędnych emocji przedstawić swoje stanowisko. Osoba asertywna to osoba, która sama ustala pewne granice i nie pozwala ich przekraczać. W sytuacji gdy ktoś podejmuje próbę ich przekroczenia, osoba asertywna reaguje w sposób łagodny, ale stanowczy i zdecydowany.

Asertywność w pracy

Asertywność jest cechą, która jest niesamowicie pożądana, a często i niezbędna w środowisku zawodowym. Asertywności wymaga się zarówno od pracowników, jak i od pracodawcy. Dla pracodawcy wykazywanie się asertywnością ma kluczowe znaczenie – to często od tej cechy lidera zależeć może rozwój lub upadek przedsiębiorstwa. Asertywny pracodawca powinien przede wszystkim być osobą sprawiedliwą. Wytyczyć jednakowe, nieprzekraczalne granice, które będą obowiązywać wszystkich pracowników bez żadnego wyjątku.

Osoby, które podejmują pracę w nowej firmie muszą nauczyć się być asertywne od samego początku. To od umiejętności mówienia „nie” często zależy komfort pracy i zawodowy sukces. Warto jednak pamiętać, że asertywność musi mieć solidne podstawy, a w przypadku pracownika tą podstawą jest znajomość swoich praw i zakresu obowiązków. Pracownik powinien nauczyć się odmawiać wykonywania zadań, które do niego nie należą. Wystarczy, że pracownik jeden raz podejmie się zadania, które nie leży w jego zakresie obowiązków, a od razu może zostać uznany za osobę, którą można łatwo wykorzystywać.

Jak być asertywnym w pracy?

Jak być asertywnym w pracy? Na samym początku warto zacząć od szczegółowego zapoznania się ze swoimi prawami i obowiązkami. Nie należy podejmować się zadań, które należą do obowiązków innej osoby. Oczywiście może zdarzyć się sytuacja, w której inny pracownik może potrzebować naszej pomocy. Asertywność nie oznacza bycia samolubnym i niekoleżeński. Warto jednak zorientować się, czy nasza pomoc rzeczywiście jest niezbędna i czy ktoś nie próbuje nas wykorzystać.

Asertywność należy wykazywać także w stosunku do pracodawcy. Nie chodzi tutaj o to, aby w razie konieczności podważać jego autorytet, ale o to, aby być świadomym swoich praw i nie brać się z nich korzystać. Pracodawca, który zorientuje się, że ma do czynienia z nieasertywnym pracownikiem, może to wykorzystać i obarczać go zadaniami, które powinien wykonać ktoś inny.

Czym skutkuje brak asertywności?

Brak asertywności skutkuje znaczącym obniżeniem komfortu pracy, pogorszeniem relacji z innymi pracownikami i pracodawcą oraz ogólną frustracją, która często przenoszona jest z pracy do domu. Brak asertywności wpływa na obniżenie wiary we własne możliwości i zaniża samoocenę. Czym jeszcze skutkuje nieumiejętność powiedzenia nie? Przede wszystkim brakiem szacunku w środowisku zawodowym. Warto pamiętać o tym, że jeśli sami nie będziemy szanować siebie i swoich granic, to inni tym bardziej nie będą się do tego poczuwać.

Stosy raportów, nadgodziny, praca wykraczająca poza normalny zakres obowiązków, złość na siebie i innych, frustracja, brak zadowolenia z pracy i wypalenie zawodowe – to tylko kilka przykładów sytuacji, które są wynikiem nieasertywnych zachowań. Osoby, które chcą tego uniknąć powinny nauczyć się stawiania granic samodzielnie lub z pomocą specjalisty.

Redakcja e-project24.pl