Faktoring w walce z zatorami płatniczymi

Zatory płatnicze stanowią spore wyzwanie dla wielu przedsiębiorców – szacuje się, że ponad 20% faktur nie jest spłacanych w terminie, a takie opóźnienia są najprostszą drogą do powstawania samonapędzających się spirali nieuregulowanych zobowiązań, czyli zatorów płatniczych. Na czym polegają zatory płatnicze? Jak się przed nimi bronić? A wreszcie: jak faktoring może pomóc w walce z zatorami płatniczymi? Trzy pytania – trzy odpowiedzi poniżej!

Na czym polegają zatory płatnicze?

Sytuacja, w której przedsiębiorca wystawia fakturę kontrahentowi, ale nie otrzymuje od niego środków należnych z tytułu tejże faktury w terminie, to jeszcze nie zator płatniczy. Jednak już kilka takich sytuacji występujących w krótkim odstępie czasowym lub nawet jedna-dwie nieopłacone faktury opiewające na spore kwoty mogą stanowić poważny problem dla płynności finansowej przedsiębiorstwa.

O właściwym zatorze płatniczym mówimy, gdy przedsiębiorca z powodu nagromadzonych zadłużeń swoich kontrahentów (czyli z powodu tego, że jego kontrahenci nie zapłacili w terminie), nie jest w stanie spłacić własnych zobowiązań przed upływem terminu płatności. To właśnie wtedy węzeł płatności blokuje się i wywołuje tzw. efekt domina.

Jak bronić się przed zatorami płatniczymi?

Istnieje wiele technik obrony przed zatorami płatniczymi. Najlepiej zacząć od profilaktyki, czyli regularnego monitorowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Nawet najmniejsze firmy mają czasem problem, by nadążyć za wszystkimi zobowiązaniami, należnościami i wierzytelnościami. Im większe przedsiębiorstwo, tym większe ryzyko przeoczenia istotnej transakcji czy niewielkich nieprawidłowości (które jednak w nagromadzeniu mogą poczynić prawdziwe spustoszenie w finansach firmy).

Dobrym pomysłem będzie też przejrzenie umów ze stałymi klientami – z pomocą prawnika warto przyjrzeć się przede wszystkim zapisom dotyczącym opóźnień, przewidywanych kar i naliczanych odsetek za nieterminowe spłaty.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zatorów w przyszłości, warto także uważnie sprawdzać kontrahentów przed zawarciem umowy – weryfikacja kontrahenta w BIG InfoMonitor czy innym biurze informacji gospodarczej powinno przynieść rozstrzygnięcia najważniejszych kwestii,

Wreszcie, jeżeli zatory płatnicze stały się zmorą firmy, przedsiębiorca może postawić na faktoring w przyszłych transakcjach. Jak działa ta usługa?

Faktoring w walce z zatorami płatniczymi

Faktoring pozwala przedsiębiorcom uzyskać środki z wystawionych faktur, za które jeszcze nie otrzymali zapłaty od kontrahentów. Klasyczny faktoring zawiera w sobie odnawialny limit faktoringowy, w ramach którego przedsiębiorca w może otrzymywać środki, zgłaszając w strefie klienta faktury, które wystawił, a które nie zostały jeszcze opłacone przez kontrahentów.

W ten sposób przedsiębiorca może dysponować środkami od razu, zamiast czekać na to, aż jego klient zdecyduje się uregulować należność. Ma to szczególne znaczenie w przypadku tych firm, które wystawiają faktury z odległymi terminami płatności.

Co to jest faktoring? – dowiedz się więcej!

Jakie firmy mogą skorzystać z faktoringu?

„Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – praktycznie wszystkie. Oferta faktoringowa banków skierowana jest zazwyczaj do dużych firm. Instytucje pozabankowe z kolei kierują swoją ofertą głównie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby móc skorzystać z faktoringu, firma musi się rozliczać ze swoimi kontrahentami bezgotówkowo i wystawiać faktury z odroczonym terminem płatności. Jest to w zasadzie jedyny konieczny do spełnienia warunek.”

[1] Czym jest faktoring i jakie są jego rodzaje?

Redakcja e-project24.pl