Jakie standardy muszą spełniać węże strażackie?

Węże strażackie są podstawowym wyposażeniem wchodzącym w skład armatury pożarniczej. Ich rola polega na podawaniu środka gaśniczego, aby skutecznie ugasić pożar. W związku z tak ważnym zadaniem węże strażackie muszą spełniać wiele restrykcyjnych norm. Jakich dokładnie?

Wymagania stawiane wężom strażackim

Węże pożarnicze muszą wyróżniać się głównie szczelnością, wytrzymałością na działanie skrajnych temperatur, przetarcia, przebicia, rozwarstwianie oraz rozerwanie. Równie istotne jest to, aby podczas intensywnej eksploatacji parametry węży nie uległy zmianie. Dotyczy to m.in. wymiarów węża strażackiego, masy, elastyczności oraz promienia zgięcia. Węże pożarnicze muszą posiadać także niezbędne oznaczenia zgodne z wymogami prawnymi. Jest to np. symbol W, który oznacza rodzaj węża (informację o długości w metrach oraz średnicy wewnętrznej w milimetrach, czy też rodzaj materiału, z którego wykonano łącznik). Symbol musi także zawierać nazwę producenta, datę produkcji i numer dopuszczenia węża do użytku.

Konieczność certyfikacji węży strażackich

Rozporządzenie MSWiA określa wymagania, jakie musi spełniać wąż strażacki, aby został dopuszczony do użytku. Jednym z nich jest konieczność certyfikacji węży, czyli posiadane świadectwo dopuszczenia CNBOP. Zanim wąż otrzyma certyfikat, poddawany jest wielu testom w laboratorium. Specjaliści sprawdzają parametry szczelności oraz wytrzymałości na działanie różnych ciśnień, odporności na przetarcie oraz wpływ temperatur. Dopiero gdy wąż pożarniczy pomyślnie przejdzie takie testy, może być bezpiecznie użytkowany do skutecznego gaszenia pożarów. Węże strażackie spełniające powyższe wymagania oferuje m.in. producent Bogdan Gil, który wykonuje ten element wyposażenia pożarniczego z wytrzymałych materiałów.

Na co zwracać uwagę przy wyborze węży strażackich?

Węże pożarnicze są niezbędnym wyposażeniem każdego strażaka. Pomimo wielu dostępnych rodzajów o różnych parametrach technicznych, każdy z węży powinien posiadać certyfikat dopuszczenia CNBOP i spełniać odpowiednie standardy. Warto więc wybierać węże strażackie pochodzące od renomowanych producentów. Szczególnie polecane są te, których konstrukcja zewnętrzna wykonana jest ze sztucznych włókien (np. poliestru). Konstrukcja wewnętrzna natomiast powinna być wzmocniona materiałami zapewniającymi wysoką szczelność. Nitryl, guma oraz PCV dodatkowo sprawiają, że wąż zyskuje elastyczność i odporność na odkształcenia. Dzięki temu można mieć pewność, że wąż strażacki sprawdzi się nawet podczas trudnych akcji gaśniczych.

Redakcja e-project24.pl