Na czym polega praca Scrum Mastera?

Potrzebę posiadania w zespole kompetentnego Scrum Mastera najwyraźniej dostrzegają duże organizacje działające w branży IT, które od dawna pracują projektowo, dzięki czemu z łatwością zaadaptowały się do pracy w metodyce Scrum. Jednak metody i techniki znane dotychczas zwłaszcza ze środowiska programistycznego coraz chętniej wykorzystywane są także w innych organizacjach opartych na pracy zespołowej. Z tego powodu na rynku rośnie zapotrzebowanie na profesjonalnych Scrum Masterów, jednak jego rola w zespole wciąż przez wielu jest źle rozumiana. Sprawdźmy zatem, na czym dokładnie polega praca na tym stanowisku.

Scrum Master i jego znaczenie w organizacji

Rola Scrum Mastera w zespole scrumowym w powszechnym rozumieniu nadal bywa niesłusznie sprowadzana do moderacji cyklicznych wydarzeń i spotkań czy skrupulatnego kontrolowania poszczególnych etapów prac projektowych. Tymczasem okazuje się, że istotą pracy Scrum Mastera nie jest ciągła kontrola członków zespołu i wykonywanych przez nich zadań, ale przede wszystkim zapewnienie im wszechstronnego wsparcia na każdym etapie przedsięwzięcia. Osoba na tym stanowisku ma zatem za zadanie motywować zespół i stwarzać mu dogodne warunki do możliwie najefektywniejszej pracy. Jest to możliwe do osiągnięcia poprzez nieustanne usprawnianie i udoskonalanie procesów zachodzących wewnątrz organizacji i wypracowywanie rozwiązań ułatwiających zdobywanie wyznaczonych celów. Scrum Master pełni w zespole funkcję prawdziwego facylitatora, sukcesywnie pracującego na jak najlepsze wykorzystanie potencjału jego poszczególnych członków.

Profesjonalny i skuteczny Scrum Master powinien w swojej codziennej pracy opierać się na zwinności, prezentując przy tym elastyczną postawę i otwartość na pojawiające się możliwości usprawniania działań zespołu i jego samodoskonalenia. Sprawna adaptacja do zmiany to cecha, którą powinna odznaczać się cała organizacja. Tylko wówczas może być ona bowiem naprawdę efektywna.

Jakie są podstawowe obowiązki Scrum Mastera?

Lista podstawowych zadań i kluczowych kompetencji Scrum Mastera została określona w oficjalnym dokumencie znanym szeroko pod nazwą Scrum Guide. W przewodniku tym znaleźć można zakres obowiązków, które pojawiają się na tym stanowisku, jednak w praktyce nierzadko może się okazać, że rola Scrum Mastera będzie uzależniona od wymagań danej organizacji, co jest ściśle związane ze wspomnianymi wcześniej elastycznością, otwartością i gotowością do zmian. Jako kluczowe zadania Scrum Mastera w zespole projektowym można jednak wymienić np.:

  • prowadzenie Daily Scrum – Scrum Master odpowiedzialny jest za organizowanie codziennych spotkań całego zespołu projektowego, mających na celu ustalenie ramowego planu pracy na dany dzień, który jest prezentowany kolejno przez poszczególnych członków zespołu;
  • organizowanie regularnych spotkań dotyczących planowania kolejnych iteracji/sprintów (tzw. Sprint Planning) – wydarzenie to służy do lepszej estymacji czasu potrzebnego do realizacji danego zadania, a także zaplanowania prac do wykonania w trakcie sprintu, które mają przybliżyć zespół do osiągnięcia celu. Zadaniem Scrum Mastera jest wówczas przede wszystkim zadbanie o odpowiednie zaangażowanie członków teamu oraz to, by zakres ich obowiązków nie ulegał nadmiernemu rozszerzeniu;
  • Sprint Retrospektywa – to z kolei cykliczne spotkanie, polegające na dokładnym przeanalizowaniu przebiegu minionego sprintu, na którym Scrum Master powinien zwrócić szczególną uwagę na obszary wymagające ulepszenia, co przełoży się na sprawniejszą organizację kolejnego sprintu;
  • spotkania One on One – rolą Scrum Mastera jest ponadto organizowanie indywidualnych spotkań z każdym członkiem zespołu, które mają na celu eliminację ewentualnych nieporozumień i iterację na matrycach umiejętności;
  • rozwiązywanie blokerów – Scrum Master powinien również sprawnie identyfikować i rozwiązywać pojawiające się utrudnienia (zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne).

Redakcja e-project24.pl