Praca w żłobku – jak wygląda?

Praca w żłobku to wspaniała okazja do nawiązania bliskiego i trwałego związku z dziećmi. Opiekunka żłobka ma za zadanie zapewnić bezpieczny czas dzieciom. W artykule przybliżymy jak wygląda prac z małymi dziećmi oraz jakie niezbędne kwalifikacje każda z opiekunek grupy dzieci musi posiadać.

Kto może pracować w żłobku?

W żłobkach mogą pracować osoby z odpowiednim wykształceniem i przeszkoleniem. Najczęściej są to nauczyciele i opiekunowie, którzy przeszli specjalne szkolenia w zakresie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Do zatrudnienia w żłobkach niezbędne jest także ukończenie kursów pierwszej pomocy, higieny i bezpieczeństwa.

Praca w żłobku a obowiązki

Opiekunowie dzieci mają szereg obowiązków, które mają na celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia. Do ich obowiązków należy:

  • Utrzymywanie bezpiecznego i sprzyjającego rozwojowi środowiska dla dziecka,
  • Prowadzenie zajęć edukacyjnych i zabawowych, które są odpowiednie dla wieku dziecka,
  • Przygotowywanie i podawanie posiłków i napojów zgodnie z zaleceniami lekarza lub dietetyka,
  • Obserwowanie dziecka podczas zabawy i sprawdzanie, czy jest bezpieczne,
  • Utrzymywanie dobrych relacji z rodzicami i innymi opiekunami dzieci, w celu współpracy i wymiany informacji,
  • Przestrzeganie wszystkich przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa,
  • Przestrzeganie zasad higieny i czystości i więcej.
Praca w żłobku - jak wygląda?

Cechy pomocne w pracy

Do głównych cech, jakie powinna posiadać opiekunka pracując w żłobku to:

  • Kreatywność: Zdolność do tworzenia ciekawych pomysłów, które pomogą dzieciom rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.
  • Cierpliwość: Zdolność do zachowania spokoju i trzymania się założonych zasad, zwłaszcza w trudnych sytuacjach.
  • Uważność: Zdolność do słuchania i wyrażania się w sposób, który wzmacnia pozytywne relacje z dziećmi.

Oprócz tego opiekunka w żłobku dodatkowo powinna być otwarta, konsekwentna czy empatyczna.

Praca w żłobku – kwalifikacje

Aby uzyskać kwalifikacje do pracy w żłobku, musisz ukończyć odpowiedni kurs z zakresu opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Kursy te dostępne są zarówno na miejscu, jak i w formie zdalnej. Możesz również uzyskać odpowiednie kwalifikacje poprzez uzyskanie dyplomu w zakresie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, który jest oferowany przez wiele wyższych uczelni z ofertą studiów w tym zakresie.

Redakcja e-project24.pl