Wsparcie dla samozatrudnionych- na jaką pomoc mogą liczyć samozatrudnieni?

W wyniku pandemii koronawirusa, wiele osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, poniosło wiele szkód i strat związanych z dochodami. Niektórzy byli nawet zmuszeni do zawieszenia działalności gospodarczej. Przygotowano specustawę, która ma na celu wspomóc osoby samozatrudnione i przynieść konkretne rozwiązania. Kto więc może ubiegać się o dotacje finansowe?

Pomoc dla samozatrudnionych

Niedawno powstała ustawa, która przewiduje dofinansowanie części kosztów powstałych na skutek spadku obrotów prowadzonej działalności, w wyniku pandemii koronawirusa. Aby ubiegać się o dofinansowanie, właściciel jednoosobowej firmy, musi dostarczyć oświadczenie o prowadzeniu działalności w danym miesiącu.

Wysokość dofinansowania

Jeśli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą doznała uszczerbku i spadku obrotów o poszczególne segmenty procentowe, dostanie dofinansowanie w wysokości zależnej od ich progów. I tak, osoby zgłaszające spadek obrotów firmy o:
– minimum 30 procent – dofinansowanie może osiągnąć nawet 50 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
– co najmniej 50 procent – dofinansowanie ma szansę sięgnąć aż 70 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
– co najmniej 80 procent – wtedy dofinansowanie może osiągnąć 90 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

Dotacje dla samozatrudnionych- na jak długo?

Jak na razie ustalono, że wsparcie dla samozatrudnionych może być przyznane na maksymalny okres trzech miesięcy. Jednak jest możliwość przedłużenia tego okresu, w zależności od czasu trwania obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego.

Warunki, na podstawie których można ubiegać się o dotacje

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może ubiegać się o dofinansowanie, jeśli:
– nie posiada żadnych zaległości z tytułu odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
– nie zalega z odprowadzaniem podatków
– nie zalega z odprowadzaniem świadczeń na rzecz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Pracy lub Funduszu Solidarnościowego

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie, należy w pierwszej kolejności udać się do Powiatowego Urzędu Pracy. Podstawową sprawą jest dokładne śledzenie informacji – czy to na stronie internetowej czy telefonicznie – w celu uzyskania informacji, kiedy i jak będzie prowadzony nabór zgłoszeń. Wniosek możemy złożyć w tradycyjny sposób lub przez internet.

Jak mogę złożyć wniosek?

Aby zgłosić wniosek internetowo, należy posiadać profil zaufany na portalu praca.gov.pl i odnaleźć zakładkę ” Tarcza Antykryzysowa”, a następnie kolejną zakładkę ” Wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników art 15zcc – PUP ( PSZ-DKDG). Kolejną czynnością jest znalezienie na stronie własnego Urzędu Pracy. Dalej postępujemy już wedle wskazówek w zakładce.
Jeśli natomiast zamierzamy złożyć wniosek w formie pisemnej, powinniśmy wejść na stronę internetową własnego Urzędu Pracy i tam również odnajdziemy zakładkę dotyczącą Tarczy Antykryzysowej.
Należy wydrukować pismo i złożyć w odpowiadającym naszej firmie Urzędzie Pracy.
W momencie internetowego złożenia wniosku na platformie praca.gov.pl, automatycznie otrzymamy Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia, tzw. UPP.

W jaki sposób zostanę poinformowany o rozpatrzeniu mojego wniosku?

W momencie, kiedy złożyliśmy wniosek sposobem internetowym, wówczas otrzymamy informację na koncie praca.gov.pl, jak również mailowo. Jeśli zaś składaliśmy pisemny wniosek, wszelkich informacji udzielać będą odpowiednie Powiatowe Urzędy Pracy. W momencie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przedsiębiorca będzie musiał dokonać zawarcia umowy pomiędzy nim a starostą. To, jaki termin wypłaty wsparcia finansowego zostanie nam przydzielony, będzie określony w tejże umowie.

Choć Tarcza Antykryzysowa została wprowadzona wiosną 2020 roku, to w 2021 roku dofinansowania dla samozatrudnionych są wciąż dostępne. Z całą pewnością kryzys gospodarczy związany z pandemią koronawirusa wpłynął negatywnie na działalność jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek handlowych. Tarcza Antykryzysowa dla samozatrudnionych na pewno okazuje się dużym wsparciem dla osób prowadzących swoje firmy. Należy jednak pamiętać o tym, że uzyskana dotacja może podlegać zwrotowi, ale tylko w kilku przypadkach, jak np. zafałszowanie spadku obrotów lub wydanie funduszy na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością. W każdym innym przypadku dotacje są bezzwrotne.

Redakcja e-project24.pl