Co po studiach z dziedziny prawa pracy we Wrocławiu?

Prawo pracy jest dziedziną, która dotyka właściwie każdego człowieka, zatrudnionego w ramach umowy o pracę. Przeciętna osoba, która na co dzień nie ma zawodowej styczności z kodeksem, regulującym zasady zatrudnienia oraz określającym prawa i obowiązki pracownika, oraz pracodawcy, nie posiada raczej rozbudowanej wiedzy na tym obszarze. Istnieją jednak stanowiska, wymagające znajomości prawa pracy, dlatego w ofercie uczelni wyższych pojawiają się specjalne studia, dedykowane osobom, które potrzebują kompleksowej wiedzy w tej dziedzinie. Poniższy artykuł przybliża branże, w których można znaleźć zatrudnienie ze znajomością prawa pracy.

Do kogo adresowane są studia z dziedziny prawa pracy?

Studia skupiające się na prawie pracy, noszą zazwyczaj nazwę „Prawo pracy i ubezpieczeń społeczne” i są one adresowane do osób:

  • zatrudnionych w działach osobowych (kadry) i księgowości,
  • zatrudnionych w sferze publicznej,
  • zatrudnionych w jednostkach działających w obszarze pomocy społecznej,
  • pracujących w urzędach zatrudnienia,
  • pracujących w jednostkach organizacyjnych ZUS oraz zespołach opieki zdrowotnej,
  • zarządzających zasobami pracy.

Ponadto prawo pracy Wrocław będzie przydatne wszystkim osobom, zajmującym kierownicze stanowiska oraz pracodawcom i wszelkim pracownikom, którzy w codziennej pracy zawodowej są zobowiązani do stosowania prawa pracy lub do ich obowiązków należą ubezpieczenia społeczne.

Na studia podyplomowe z prawa pracy mogą wybrać się osoby, które mają do czynienia z tym obszarem wiedzy w pracy zawodowej, jednak chciałyby dodatkowo ją ugruntować i poszerzyć. Wykwalifikowana kadra (najczęściej prawnicy) pozwala także studentom na rozwianie wszelkich wątpliwości związanych z zawiłymi kwestiami prawa pracy. Uzyskanie dyplomu tego typu studiów może pomóc w przebranżowieniu się lub podniesieniu kwalifikacji w celu znalezienia bardziej satysfakcjonującej pracy w branży kadr i wynagrodzeń. Po studiach z prawa pracy można zostać np. mediatorem, pracującym przy siedzibie sądu.

Czego można nauczyć się na studiach podyplomowych z prawa pracy?

Celem studiów z dziedziny prawa pracy jest zapoznanie się z zależnościami między zjawiskami społeczno-demograficznymi, a aktami prawnymi z obszaru prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ukończenie kursu pozwala na zdobycie wiedzy oraz umiejętności stosowania jej w praktyce. Podczas studiów można nauczyć się, jak eliminować zachowania niezgodne z wymogami prawa. Zdobytą wiedzę można wykorzystać jako atut na rynku pracy – absolwent staje bez wątpienia konkurencją dla osób, które nie posiadają wykształcenia w tym obszarze. Co więcej, dyplom może podnieść rangę instytucji, w której zatrudniony jest dany pracownik, ponieważ gwarantuje on jednostce zweryfikowaną wiedzę. Wykłady i zajęcia warsztatowe są bowiem doskonałą okazją, do rozwiązywania kazusów, opartych o realne zdarzenia, z jakimi spotkali się wykładowcy oraz studenci. Wybierając kształcenie z obszaru prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zapewniasz sobie stabilne zatrudnienie oraz satysfakcję z poprawnie wykonywanych obowiązków.

Redakcja e-project24.pl