Co to jest bezrobocie?

Bezrobocie jest jednym z najpoważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych na całym świecie. Odnosi się do sytuacji, w której osoby zdolne do pracy nie są zatrudnione i poszukują zatrudnienia. Bezrobocie jest często powiązane z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i brakiem perspektyw zawodowych. Jeśli zastanawiasz się “Co to jest bezrobocie” ten artykuł jest dla ciebie.

W niniejszym artykule:

 • dowiesz się co to jest bezrobocie 
 • omówimy przyczyny bezrobocia
 • przedstawimy sposoby jego zwalczania
 • omówimy najbardziej poszukiwane umiejętności na rynku pracy

Co to jest bezrobocie?

Bezrobocie to sytuacja, w której osoby zdolne do pracy nie mają zatrudnienia i aktywnie poszukują pracy. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników sytuacji na rynku pracy i kondycji gospodarczej kraju. Bezrobocie może mieć różne przyczyny i skutki społeczne, ekonomiczne i indywidualne dla osób bezrobotnych. Istnieją również różne rodzaje bezrobocia, takie jak bezrobocie strukturalne, koniunkturalne, terytorialne czy sezonowe.

Przyczyny bezrobocia

Bezrobocie może mieć wiele przyczyn, w tym:

 1. Spowolnienie gospodarcze lub recesja, co prowadzi do zmniejszenia popytu na pracowników.
 2. Automatyzacja i postęp technologiczny, które zastępują pracowników maszynami i narzędziami.
 3. Zmiany strukturalne na rynku pracy, takie jak zmniejszenie zatrudnienia w niektórych sektorach lub wzrost w innych.
 4. Niezgodność między kwalifikacjami pracowników a wymaganiami rynku pracy.
 5. Sezonowość pracy w niektórych branżach.
 6. Zmniejszenie lub restrukturyzacja firmy, co prowadzi do redukcji etatów.
 7. Polityka rządu dotycząca zatrudnienia, takie jak minimalna płaca lub subsydia dla pracodawców.

Sposoby radzenia z bezrobociem

 1. Aktywnie szukaj pracy 

Przejrzyj oferty pracy, korzystaj z portali internetowych i usług pośrednictwa pracy, wysyłaj aplikacje, uczestnicz w targach pracy i rozmowach kwalifikacyjnych.

 1. Udoskonal swoje umiejętności 

Zapisz się na kursy, szkolenia, certyfikacje, aby podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy.

 1. Rozważ prace tymczasowe lub sezonowe 

Tymczasowa praca może zapewnić stabilne źródło dochodu, a także dać ci możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia.

 1. Skorzystaj z programów rządowych

Istnieją różne programy rządowe, które pomagają osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy, szkoleniach i dofinansowaniach.

 1. Zwróć się do specjalisty 

W razie potrzeby skonsultuj się z doradcą zawodowym lub psychologiem, którzy mogą pomóc w znalezieniu drogi do kariery zawodowej i wzmocnieniu Twojej pewności siebie.

 1. Bądź elastyczny

Rozważ możliwość zmiany branży, miasta lub kraju, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy.

 1. Nie rezygnuj 

Pamiętaj, że szukanie pracy może być czasochłonne, ale wytrwałość może zaprocentować w końcu.

Najbardziej poszukiwane umiejętności na rynku pracy

Poniżej przedstawimy obecnie najbardziej poszukiwane umiejętności na rynku pracy:

 • kreatywność
 • komunikatywność
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem 
 • umiejętność pracy w zespole 
 • umiejętność organizowania własnej pracy 
 • asertywność
 • elastyczność 

Redakcja e-project24.pl