Jak księgować fakturę zaliczkową?

Faktura zaliczkowa jest nieodłącznym elementem wielu transakcji handlowych, szczególnie w przypadku długoterminowych umów czy zamówień. Choć jej wystawienie i otrzymanie nie stanowi większego problemu, wielu przedsiębiorców ma trudności z poprawnym jej zaksięgowaniem. Właściwe rozliczenie faktury zaliczkowej jest jednak niezwykle istotne z punktu widzenia prawidłowości finansowych firmy, dlatego warto poznać praktyczne wskazówki dotyczące jej księgowania. W niniejszym artykule omówimy krok po kroku, jak poprawnie księgować fakturę zaliczkową, aby uniknąć błędów i zapewnić sobie pełną kontrolę nad finansami swojego przedsiębiorstwa. Słowem kluczowym, które będzie nam towarzyszyć przez cały tekst, jest „faktura zaliczkowa jak księgować”.

Faktura zaliczkowa: co to jest i jak ją księgować?

Faktura zaliczkowa to dokument handlowy, który wystawia sprzedawca na rzecz nabywcy jako potwierdzenie otrzymania zaliczki za towar lub usługę. Warto zaznaczyć, że faktura zaliczkowa a faktura VAT to dwa różne dokumenty. Faktura zaliczkowa nie zawiera podatku VAT, a jedynie informacje o wartości otrzymanej zaliczki.

Księgowanie faktury zaliczkowej jest proste. W księgach rachunkowych należy ją zaksięgować na rachunku 202 „Rozrachunki z kontrahentami”, a następnie po otrzymaniu faktury końcowej, zaksięgować ją na rachunku 221 „Towary”.

Warto pamiętać, że faktura zaliczkowa może być zaliczona do kosztów podatkowych w momencie jej otrzymania, ale tylko wtedy gdy zostanie ujęta w kosztach uzyskania przychodu w roku podatkowym, w którym została otrzymana.

Podsumowując, faktura zaliczkowa jest ważnym dokumentem handlowym, który powinien być prawidłowo zaksięgowany w księgach rachunkowych. Dzięki temu unikniemy nieporozumień z kontrahentami i unikniemy problemów z urzędem skarbowym.

 • Faktura zaliczkowa to dokument handlowy, który potwierdza otrzymanie zaliczki.
 • Księgowanie faktury zaliczkowej jest proste i polega na zaksięgowaniu jej na rachunku 202 „Rozrachunki z kontrahentami”.
 • Faktura zaliczkowa może być zaliczona do kosztów podatkowych w momencie jej otrzymania, ale tylko wtedy gdy zostanie ujęta w kosztach uzyskania przychodu w roku podatkowym, w którym została otrzymana.
Faktura zaliczkowa Faktura VAT
Nie zawiera podatku VAT Zawiera podatek VAT
Potwierdza otrzymanie zaliczki Potwierdza sprzedaż towarów lub usług
Może być zaliczona do kosztów podatkowych Może być odliczona od podatku VAT

Jak prawidłowo wystawić fakturę zaliczkową?

Wystawienie faktury zaliczkowej jest kwestią kluczową dla każdej firmy. Aby uniknąć błędów, które mogą prowadzić do niepotrzebnych komplikacji, warto poznać kilka praktycznych wskazówek. Przede wszystkim, faktura zaliczkowa powinna zawierać takie same informacje, jak standardowa faktura, a więc m.in. dane sprzedawcy, nabywcy, numer faktury, datę wystawienia, opis przedmiotu transakcji oraz kwotę zaliczki. Istotne jest również oznaczenie faktury jako „faktura zaliczkowa” oraz podanie daty, do której należy uiścić resztę należności. Warto pamiętać, że zaliczka powinna zostać ujęta w księdze przychodów w momencie jej otrzymania, a nie w momencie wystawienia faktury końcowej. Dzięki temu unikniemy nieporozumień z urzędem skarbowym. Pamiętajmy, że prawidłowo wystawiona faktura zaliczkowa to klucz do sprawnego i bezproblemowego rozliczenia transakcji.

 • W fakturze zaliczkowej należy podać takie same informacje, jak w standardowej fakturze.
 • Fakturę zaliczkową należy oznaczyć jako „faktura zaliczkowa” oraz podać datę, do której należy uiścić resztę należności.
 • Zaliczkę należy ująć w księdze przychodów w momencie jej otrzymania, a nie w momencie wystawienia faktury końcowej.
Element faktury zaliczkowej Opis
Dane sprzedawcy Imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, NIP
Dane nabywcy Imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, NIP
Numer faktury Unikalny numer identyfikacyjny faktury
Data wystawienia Data wystawienia faktury zaliczkowej
Opis przedmiotu transakcji Krótki opis przedmiotu transakcji
Kwota zaliczki Kwota zaliczki, która została wpłacona

Jakie dokumenty powinny towarzyszyć fakturze zaliczkowej?

Jeśli chcesz prawidłowo księgować fakturę zaliczkową, musisz pamiętać o towarzyszących jej dokumentach. Przede wszystkim ważne jest, aby posiadać umowę z kontrahentem, która określi warunki zaliczki. Warto również załączyć dowód wpłaty, który potwierdzi dokonanie transakcji. Jeśli zaliczka dotyczy towarów, warto dołączyć dokumenty potwierdzające wysyłkę towarów lub ich odbiór. W przypadku usług, warto posiadać umowę o świadczenie usług oraz dokumenty potwierdzające wykonanie usługi. Pamiętaj, że każdej fakturze zaliczkowej powinny towarzyszyć odpowiednie dokumenty, które potwierdzą dokonanie transakcji.

 • Umowa z kontrahentem
 • Dowód wpłaty
 • Dokumenty potwierdzające wysyłkę towarów lub ich odbiór
 • Umowa o świadczenie usług
 • Dokumenty potwierdzające wykonanie usługi

Tabela: Dokumenty towarzyszące fakturze zaliczkowej

| Dokumenty | Opis |
| — | — |
| Umowa z kontrahentem | Określa warunki zaliczki |
| Dowód wpłaty | Potwierdza dokonanie transakcji |
| Dokumenty potwierdzające wysyłkę towarów lub ich odbiór | Dotyczy faktur zaliczkowych dotyczących towarów |
| Umowa o świadczenie usług | Określa warunki zaliczki w przypadku usług |
| Dokumenty potwierdzające wykonanie usługi | Dotyczy faktur zaliczkowych dotyczących usług |

Jakie konto księgowe przypisać fakturze zaliczkowej?

Faktura zaliczkowa to dokument, który zawiera informacje o zapłacie zaliczki na rzecz usługi lub produktu, który jest jeszcze w trakcie realizacji. Aby prawidłowo dokonać księgowania faktury zaliczkowej, należy przypisać ją do konta księgowego, które odpowiada za zaliczkę. Zaliczki na usługi lub produkty powinny być przypisane do konta 221 – „Zaliczki od klientów”. Natomiast zaliczki na zakup materiałów lub surowców powinny być przypisane do konta 201 – „Materiały i surowce”. W przypadku, gdy zaliczka nie została wykorzystana, a klient zrezygnował z usługi lub produktu, konieczne jest przypisanie faktury zaliczkowej do konta 231 – „Zwroty zaliczek”. Pamiętaj, że prawidłowe przypisanie faktury zaliczkowej do konta księgowego jest kluczowe dla poprawnej księgowości i uniknięcia błędów.

 • Faktura zaliczkowa na usługi lub produkty – konto 221 – „Zaliczki od klientów”
 • Faktura zaliczkowa na zakup materiałów lub surowców – konto 201 – „Materiały i surowce”
 • Faktura zaliczkowa nie wykorzystana przez klienta – konto 231 – „Zwroty zaliczek”
Rodzaj faktury zaliczkowej Konto księgowe
Zaliczki na usługi lub produkty 221 – „Zaliczki od klientów”
Zaliczki na zakup materiałów lub surowców 201 – „Materiały i surowce”
Zaliczki nie wykorzystane przez klienta 231 – „Zwroty zaliczek”

Jakie błędy księgowe unikać przy księgowaniu faktury zaliczkowej?

Podczas księgowania faktury zaliczkowej warto pamiętać o kilku ważnych aspektach. Przede wszystkim należy uważać na datę wystawienia faktury – powinna ona być wcześniejsza niż data wystawienia faktury końcowej. Warto również zwrócić uwagę na to, czy kwota zaliczki została poprawnie odjęta od wartości końcowej. Ważne jest również prawidłowe ujęcie faktury zaliczkowej w księgach, zgodnie z zasadami bilansowymi.

Przy księgowaniu faktury zaliczkowej warto unikać poniższych błędów:

 • Nieprawidłowe ujęcie daty wystawienia faktury zaliczkowej
 • Nieodjęcie kwoty zaliczki od wartości końcowej faktury
 • Nieprawidłowe ujęcie faktury zaliczkowej w księgach
 • Niepotwierdzenie otrzymania zaliczki od kontrahenta
 • Nieprawidłowe ujęcie VAT w przypadku faktur zaliczkowych

Unikanie tych błędów pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów z organami kontrolnymi, a także zapewni prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Faktura zaliczkowa jak księgować – Warto wiedzieć!

Aspekt Dane liczbowe
Wartość zaliczki np. 1000 zł
Podatek VAT np. 23%
Wartość podatku VAT np. 230 zł
Wartość faktury końcowej np. 5000 zł
Wartość zaliczki w stosunku do faktury końcowej np. 20%
Termin płatności faktury końcowej np. 14 dni
Termin płatności zaliczki np. 7 dni
Forma płatności zaliczki np. przelew
Data wystawienia faktury końcowej np. 10.05.2021
Data wystawienia faktury zaliczkowej np. 03.05.2021
faktura zaliczkowa jak księgować

Faktura zaliczkowa jak księgować – FAQ

Jak prawidłowo księgować fakturę zaliczkową?

Fakturę zaliczkową należy księgować na konto 201 (rozrachunki z dostawcami), a następnie korygować ją w momencie otrzymania faktury końcowej.

Czy fakturę zaliczkową należy księgować na poczet kosztów czy jako zadatek?

Fakturę zaliczkową należy księgować na poczet kosztów, a nie jako zadatek, ponieważ faktura zaliczkowa stanowi część całkowitej kwoty faktury końcowej.

Czy istnieją różnice w księgowaniu faktury zaliczkowej i zwykłej faktury?

Tak, istnieją różnice w księgowaniu faktury zaliczkowej i zwykłej faktury, ponieważ faktura zaliczkowa jest traktowana jako zobowiązanie do zapłaty, a zwykła faktura jako faktura sprzedaży.

Redakcja e-project24.pl