Od czego zależy wysokość kredytu gotówkowego?

Wysokość kredytu gotówkowego determinowana jest kilkoma czynnikami, które pod uwagę biorą banki. Niewątpliwie zdolność kredytowa wnioskodawcy jest kluczowym elementem. Kredytodawcy przed wydaniem decyzji o przyznaniu kredytu lub odrzuceniu wniosku analizują historię kredytową, dochody, stabilność zatrudnienia oraz wysokość i liczbę obecnych zobowiązań finansowych wnioskodawcy. Dzięki tym parametrom są w stanie ocenić, czy konsument ma szanse spłacić kredyt w żądanej wysokości.

Nie tylko sytuacja konsumenta ma wpływ na wysokość udzielonego kredytu. Banki przyglądają się również sytuacji rynkowej i uwzględniają w wyliczeniach oprocentowanie kredytu, które ma wpływ na ryzyko związane z jego udzielaniem.

Jakie czynniki wpływają na wysokość udzielonego kredytu? Jakie są kluczowe elementy oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy? Jak oprocentowanie wpływa na wysokość kredytu? Odpowiadamy.

Czynniki wpływające na wysokość kredytu gotówkowego

Kredyt gotówkowy jest jednym z najchętniej zaciąganych zobowiązań finansowych przez osoby, które poszukują dodatkowych środków na realizację swoich celów. To jaką kwotę możemy otrzymać, zależy od wielu czynników. Dlatego, zanim zdecydujemy się złożyć wniosek kredytowy, warto zrozumieć, co może wpłynąć na decyzję banku.

Jedną ze składowych badania zdolności kredytowej jest historia kredytowa wnioskodawcy. Bank analizuje historię spłat wcześniejszych zobowiązań konsumenta, takich jak kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, karty kredytowe, zakupy ratalne, czy wszelkie inne zobowiązania widniejące w bazach informacji kredytowej (https://everlike.pl/kredyt-gotowkowy-ranking-kredytow-08-2022/). Regularne spłaty i brak długów wpływają korzystnie na postrzeganie wnioskodawcy, jako rzetelnego kredytobiorcę. Banki bardzo rzadko udzielają kredytów osobom, które nie wywiązywały się w terminie z obowiązku spłaty kredytów i pożyczek. Osoby obecnie zadłużone mają nikłe szanse na kredyt.

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na udzielenie kredytu lub odrzucenie wniosku jest dochód wnioskodawcy. Kredytodawcy zwracają uwagę nie tylko na wysokość dochodu, ale także na stabilność jego pozyskiwania. Większe trudności z otrzymaniem kredytu mają osoby, których dochód w każdym miesiącu jest różnej wysokości, a źródło jego pozyskiwania jest niestabilne np. umowy cywilno-prawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie).

Nie bez znaczenia pozostaje także współczynnik obciążenia konsumenta. W tym przypadku brane są pod uwagę dochody wnioskodawcy, ale także obciążenia innymi zobowiązaniami. Im więcej kredytów i pożyczek spłaca obecnie konsument, tym ma mniejsze szanse na przychylność banku.

Okres kredytowania to również bardzo ważny element wpływający na wysokość zobowiązania. Osoby z niższą zdolnością kredytową mogą otrzymać wyższą kwotę kredytu, jeśli zdecydują się na dłuższy okres kredytowania. Ma to niewątpliwie związek z wysokością miesięcznej raty. Im dłuższy okres kredytowania, tym kwota raty jest niższa, co ułatwia jej spłatę osobom z niższymi dochodami.

Kluczowe elementy zdolności kredytowej

Wiele czynników wpływających na wysokość otrzymanego kredytu dotyczy zdolności kredytowej. Dlatego warto dokładnie się jej przyjrzeć. Za zdolność kredytową uznaje się możliwość spłaty, czy też wywiązania się z postanowień umowy przez kredytobiorcę. Jeśli potencjalny klient nie rokuje na płynną spłatę zobowiązania, może mieć problemy z otrzymaniem kredytu. 

W skład badania zdolności kredytowej wchodzi wiele elementów. Ocenę zdolności kredytowej można podzielić na dwie części. W części ilościowej banki zwracają uwagę na wysokość dochodów, wysokość kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, a także na liczbę i wysokość obecnie spłacanych zobowiązań. 

W drugiej części badania zdolności kredytowej oceniana jest sytuacja zawodowa, osobista i nierzadko materialna konsumenta. Każdy bank może wybrać te czynniki, które mają dla niego największe znaczenie. Stąd dochodzi do sytuacji, w której jeden bank odmówi nam udzielenia kredytu we wnioskowanej wysokości, z kolei inny bank udzieli nam go bez większych trudności.

Jak oprocentowanie wpływa na wysokość kredytu?

Oprocentowanie kredytu jest jednym w istotnych czynników wpływających na ostateczną wysokość udzielonego zobowiązania. Oprocentowanie jest jednym z kosztów, które musi ponieść kredytobiorca. Wyrażane jest w postaci nominalnej stopy procentowej i może być zmienne lub stałe. Im wyższe oprocentowanie, tym większe koszty będzie ponosił kredytobiorca. Na wysokość oprocentowania w bardzo dużym stopniu wpływa obecna sytuacja rynkowa. Przy niskich stopach procentowych banki mogą oferować korzystniejsze z punktu widzenia klienta oprocentowanie.

Jednak na wysokość oprocentowania wpływ ma także zdolność kredytowa wnioskodawcy. Nie da się zatem ukryć, że osoby z wysoką zdolnością kredytową, dobrą historią spłat i stabilną sytuacją zawodową mają większe szanse na lepsze warunki kredytowe i otrzymanie wyższej kwoty kredytu. Natomiast osoby w nieco gorszym położeniu otrzymają ofertę z wyższym oprocentowanie. Banki w ten sposób rekompensują sobie większe ryzyko kredytowe, które podejmują, udzielając kredytu osobie z niższą zdolnością kredytową.

Dość istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość oprocentowania jest fakt, że oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Przy oprocentowaniu stałym rata kredytu jest przez cały okres kredytowania na stałym, niezmiennym poziomie. W tym przypadku oprocentowanie jest nieco wyższe – banki zabezpieczają się w ten sposób, w razie wystąpienia sytuacji, w której stopy procentowe NBP są podniesione w trakcie kredytowania. Bank przy umowie kredytowej na stałe oprocentowanie, nie może ich zmienić.

Przy oprocentowaniu zmiennym natomiast rata może maleć lub rosnąć w zależności od wysokości stóp procentowych NBP. Ten rodzaj oprocentowania może być bardziej ryzykowny z punktu widzenia kredytobiorcy. O czym z pewnością przekonało się wiele osób posiadających obecnie kredyty ze zmiennym oprocentowaniem (wysoka inflacja).

Od czego zależy wysokość kredytu gotówkowego?

Jak możemy zauważyć, wysokość kredytu gotówkowego uzależniona jest od bardzo wielu czynników. Przeważnie, dopóki nie złożymy wniosku w konkretnym banku, nie dowiemy się, jaką kwotę możemy pozyskać. Banki, jak wspomnieliśmy, podchodzą do każdego konsumenta indywidualnie i zwracają uwagę na szereg różnych składowych. Zanim jednak złożymy wniosek, możemy wyszukać ofert popularnych banków w rankingach kredytów. Ranking kredytów i pożyczek znajdziemy na stronie internetowej everlike.pl

Ponadto, jeśli chcemy sprawdzić, jak mogą postrzegać nas banki, warto wygenerować raport BIK, w którym otrzymamy swoją historię kredytową, a także scoring BIK, czyli ocenę punktową. Im więcej punktów otrzymaliśmy w scoringu, tym mamy większe szanse na wyższą kwotę kredytu gotówkowego. Maksymalnie możemy otrzymać 100 punktów, ale już 80 punktów daje nam spore możliwości kredytowe.

Materiał zewnętrzny

Redakcja e-project24.pl