Jak mówić żeby nas słuchano?

Już starożytni ludzie zadawali sobie pytanie: Jak mówić żeby nas słuchano? W dzisiejszych czasach jest to pytanie tak samo ważne, jak kiedyś i zadaje je sobie bardzo dużo osób.

Czy istnieje recepta na mówienie?

Niestety, nie istnieje taki sposób, by mówić, aby być słuchanym w stu procentach. Nie ma takich zasad i reguł, które uczyniłyby mówienie skutecznym. Już starożytni próbowali znaleźć sposób na skuteczne mówienie, lecz jest tyle czynników, które mogłyby mieć na to wpływ, że niemożliwym jest wprowadzenie ich wszystkich do sposobu mówienia.

Retoryka to owoc zmagań starożytnej kultury z zagadnieniem mówienia. Przemawianie odgrywało w życiu Greków i Rzymian ogromną rolę. Najważniejszym elementem teorii wymowy w tych czasach stało się dążenie do przekonywania, czyli perswazja. To właśnie starożytni ludzie byli pierwszymi, którzy w sposób umiejętny i świadomy mijali się z prawdą i uczyli się manipulacji.

jak mówić żeby nas słuchano

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi brak ścisłych zasad w sposobie mówienia jest oceniany pozytywnie. Takie zasady mogłyby bowiem być podstawą do nadużyć i manipulacji. Mówiący, który kierowałby się wyuczonymi regułami i zasadami straciłby na wiarygodności i wydawałby się sztuczny.
Mówienie jest sposobem na przekazanie informacji, a także narzędziem perswazji. Dzięki mowie nawiązujemy kontakty i możemy osiągnąć „coś” na gruncie zawodowym.

Mówienie – cele

Mówienie to narzędzie, które ma określone cele. Na podstawowym poziomie należy wyróżnić:
• nawiązanie kontaktu,
• sprawność mówienia,
• wiarygodność.

Mówienie jest oczywiście realizowane nie tylko poprzez mowę, ale także ciało i gesty. Na sposób mówienia wpływ mają też warunki i okoliczności, które bywają różne. Okazuje się, że aby nawiązywać kontakt i mówić skutecznie należy używać przypadku, jakim jest celownik. Przykładowo, mówimy komuś, a nie do kogoś. Dzięki zastosowaniu celownika zmienia się stosunek mówiącego do odbiorcy i wpływa to na relację tworzącą się między nimi oraz kształtuje stopień bliskości. Oprócz tego konsekwentnie należy dobrać odpowiednie gesty, ton głosu i postawę ciała.

Innym przykładem skutecznego mówienia są sytuacje spontaniczne i naturalne, gdzie komunikacja oparta jest w dużej mierze na zagadywaniu takimi zwrotami, jak: wiesz, czy słuchaj. Jest to nieodłączny element komunikacji spontanicznej. Wypowiedź spontaniczna jest trochę chaotyczna, lecz w takich warunkach prowadzenie monologu w sposób piękny i pozbawiony błędów może wzbudzić w odbiorcy niepewność i sprawiać wrażenie sztuczności.

jak mówić żeby nas słuchano

Jaka jest więc odpowiedź na pytanie: Jak mówić żeby nas słuchano? Okazuje się, że rozwiązanie jest proste i dostępne dla każdego. Złotym środkiem, pozwalającym uniknąć skrajności w mówieniu jest tak naprawdę połączenie naturalności i sprawności w mówieniu.

Jak mówić, żeby nas słuchano?

Aby mówić tak, by być wiarygodnym należy połączyć kompetencję oraz uczciwość. Należy myśleć o tym, o czym się mówi. Tylko wtedy, gdy mowa i myśli współgrają ze sobą mówiący sprawia wrażenie kompetentnego i zyskuje wiarygodność odbiorcy. Oprócz tego, aby mówić skutecznie i wiarygodnie należy odpowiednio artykułować i zmieniać ton głosu. Nie bez znaczenia są także tempo mówienia i operowanie ciałem.

Skuteczne mówienie to relacja między nadawcą i odbiorcą mająca na celu takie przekazywanie treści, by wypowiedź była zrozumiana w stu procentach.

Redakcja e-project24.pl