Komu przysługuje bon na cyfryzację?

Pandemia koronawirusa była wydarzeniem, które wpłynęło w ogromnym stopniu na funkcjonowanie wielu aspektów współczesnego świata. Rozwiązaniem, które miało ograniczyć ewentualne skutki różnych epidemii, było wprowadzenie bonu na cyfryzację, umożliwiającego wykorzystanie technologii cyfrowych, a tym samym przeprowadzenie transformacji cyfrowej w ramach gospodarki. Co należy wiedzieć na temat bonów na cyfryzację? Komu on przysługuje? Na te i na inne pytania, postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Bon na cyfryzację – najważniejsze informacje

Bony na cyfryzację przysługują tym firmom, które działają w sektorze mikro, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto, firmy te muszą działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejnym kryterium, które należy spełnić, aby móc liczyć na przyznanie bonu na cyfryzację jest szczególne odczucie skutków pandemii COVID-19. Owe skutki zostały wskazane w ustawie z 2 marca 2020 r., mówiącej o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dla przyznania bonów na cyfryzację bardzo ważne jest również to, czy korzystało się wcześniej z pomocy de minimis, czyli pomocy, która udzielana jest w zgodzie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1407/2013 dla przedsiębiorstw.

Bony na cyfryzację są rozwiązaniem, które pozwala na wykorzystanie technologii cyfrowych do zmieniania sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw poprzez możliwość przeprowadzania transformacji cyfrowych w ramach gospodarki. Bony na cyfryzację pozwalają ograniczyć tym samym wszelkie ryzyka w zakresie społecznym oraz gospodarczym. Bony na cyfryzację można przeznaczyć na zakup wielu przydatnych dla przedsiębiorstwa rzeczy jak: usługi programistyczne, oprogramowania gotowe oraz licencje. Poza tym bony na cyfryzację umożliwiają zakup środków trwałych takich jak: maszyny, urządzenia, sprzęt komputerowy oraz sprzęt, który pozwala na gromadzenie i przesyłanie danych. Za bony na cyfryzację zakupić można także usługi doradcze o charakterze biznesowym, branżowym, technologicznym oraz prawnym. Osoby, którym przysługują bony na cyfryzację, mogą również zakupić usługi szkoleniowe, dzięki którym możliwe będzie wprowadzenie w przedsiębiorstwie rozwiązań cyfryzacyjnych. Warto skorzystać z bonów na cyfryzację, gdyż pozwalają one na rozwój firmy pod kątem zwiększenia jej konkurencyjności, a także na usprawnienie jej funkcjonowania. Bony na cyfryzację są przeznaczone dla tych projektów, które sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw może wykorzystać na wprowadzenie innowacji procesowej. Projekt zakłada, że w jego ramach powstanie nowy bądź ulepszony produkt w stosunku, do tego, co jest obecnie w danym przedsiębiorstwie. W ramach dofinansowania wnioskodawca może złożyć jedynie jeden wniosek o dofinansowanie. Nie ma możliwości, aby wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie w związku z projektem, który jest przedmiotem procedury odwoławczej, bądź stanowi przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego.

Podstawowe informacje o programie

Potencjalna kwota projektu powinna wynosić maksymalnie 300 tys. zł. Bony na cyfryzację umożliwiają uzyskanie nawet 255 tys. zł na zrealizowanie danego projektu. 15% całej kwoty przeznaczonej na projekt powinien stanowić wkład własny. Istnieje możliwość zwrotu w ramach projektu. Na cel dofinansowania została przeznaczona kwota 110 mln zł, co oznacza, że skorzystać z niej może wiele, różnych podmiotów. Nie można zapominać także o minimalnej kwocie kosztów kwalifikowanych, która w tym przypadku powinna wynosić przynajmniej 60 tys. zł. Przyznawane jest wsparcie z projektu w ramach ryczałtu, który przedsiębiorca może wyliczyć, uwzględniając wcześniej szacunkowe wydatki, które poniesie na zrealizowanie danego projektu. Wnioskodawca musi ponadto określić, czy koszty realizacji poszczególnych kwot ryczałtowych, a także je dokładnie oszacować.

Kto może skorzystać z bonu na cyfryzację?

Z bonu na cyfryzację mogą skorzystać te podmioty, które zaliczają się do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a ich sytuacja finansowa należy do trudnych. Osoby, które mogą skorzystać z bonu na cyfryzację i są dodatkowo zainteresowane całym programem dofinansowania, mogą sprawdzić bony na cyfryzację w A1 Europe, gdzie wszystko jest dokładnie i jasno wytłumaczone.

Redakcja e-project24.pl