Jaka jest najniższa emerytura?

W Polsce emerytura jest formą zabezpieczenia socjalnego, która pozwala osobom, które ukończyły wiek emerytalny, na uzyskanie stałego źródła dochodu. Jednakże wysokość emerytury zależy od wielu czynników, takich jak staż pracy, wysokość wynagrodzenia czy osiągnięty wiek emerytalny. 

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej:

 •  jakie czynniki wpływają na wysokość emerytury w Polsce
 • jaka jest najniższa emerytura
 • jakie są skutki najniższej emerytury dla osób starszych i ich rodzin.

Jaka jest najniższa emerytura?

W 2022 roku wskaźnik waloryzacji wynosi 107%, w konsekwencji od 1 marca 2022 roku najniższa emerytura, a także renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej wzrosły o 87,56 zł – z 1 250,88 zł w 2021 roku do 1338,44 zł w 2022 r\

Wysokość emerytury w Polsce – czynniki 

Wysokość emerytury w Polsce zależy od wielu czynników, w tym:

 1. Okresu składkowego 

Im dłuższy okres, tym zazwyczaj wyższa emerytura,

 1. Wysokości osiąganego wynagrodzenia 

Im wyższe, tym zazwyczaj wyższa emerytura,

 1. Wysokości składek na ubezpieczenie społeczne 

Im wyższe składki, tym zazwyczaj wyższa emerytura,

 1. Rodzaju świadczenia emerytalnego 

Wysokość emerytury może być różna w zależności od rodzaju świadczenia, np. emerytura zwykła, emerytura pomostowa, emerytura rolnicza,

 1. Zastosowania się do przepisów dotyczących przeliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz emerytur,
 2. Wiek osoby ubiegającej się o emeryturę 

Im wcześniej osoba przejdzie na emeryturę, tym niższa może być wysokość emerytury.

Warto także pamiętać, że wysokość emerytury zależy od przepisów obowiązujących w momencie przejścia na emeryturę, a te mogą ulegać zmianom w czasie.

Jaka jest najniższa emerytura i jej skutki 

Najniższa emerytura w Polsce jest niewystarczająca do godnego utrzymania emerytów i ich rodzin, co skutkuje szeregiem negatywnych konsekwencji. Oto niektóre z nich:

 1. Trudności finansowe 

Emeryci otrzymujący najniższą emeryturę często mają problemy z zapewnieniem sobie podstawowych potrzeb, takich jak płacenie rachunków czy kupowanie leków.

 1. Brak możliwości korzystania z usług medycznych 

Niskie dochody emerytów często uniemożliwiają im korzystanie z prywatnych usług medycznych, a w przypadku wielu publicznych placówek medycznych terminy wizyt są bardzo długie, co z kolei pogarsza stan zdrowia osób starszych.

 1. Wykluczenie społeczne 

Emeryci otrzymujący najniższą emeryturę często nie stać na uczestniczenie w życiu społecznym, np. w spotkaniach klubów seniora czy wycieczkach, co prowadzi do ich izolacji.

 1. Brak opieki zdrowotnej 

Emeryci, którzy nie stać na korzystanie z prywatnych usług medycznych, często nie mają możliwości leczenia chorób przewlekłych, co w konsekwencji prowadzi do pogorszenia ich stanu zdrowia.

 1. Niski standard życia 

Muszą ograniczać swoje wydatki na jedzenie, odzież czy opłaty za mieszkanie, co prowadzi do pogorszenia ich standardu życia.

Redakcja e-project24.pl