List motywacyjny do pracy 

List motywacyjny to ważny dokument w procesie rekrutacyjnym, który ma za zadanie przekonać pracodawcę do zatrudnienia danej osoby. To właśnie w nim kandydat może przedstawić swoje doświadczenie, umiejętności i motywację do pracy w danej firmie. List motywacyjny to także okazja do wyróżnienia się spośród innych kandydatów oraz zademonstrowania swojej kreatywności i zdolności do pisania.

W dzisiejszych czasach konkurencja na rynku pracy jest bardzo duża, dlatego tak ważne jest, aby przygotować dobrze skonstruowany i przemyślany list motywacyjny do pracy. 

W artykule tym:

 • omówimy najważniejsze kwestie dotyczące pisania listu motywacyjnego do pracy
 • jakie błędy powinno się unikać

LIst motywacyjny do pracy 

Poniżej przedstawiam kilka kroków, które pomogą Ci napisać skuteczny list motywacyjny do pracy:

 1. Przeczytaj uważnie ogłoszenie o pracę 

Przed rozpoczęciem pisania listu motywacyjnego, przeczytaj uważnie ogłoszenie o pracę. Zwróć uwagę na wymagania, kompetencje i umiejętności, które poszukuje pracodawca. Spróbuj znaleźć informacje na temat firmy, jej wartości i kultury organizacyjnej.

 1. Rozpocznij list od wprowadzenia 

Zacznij list motywacyjny od wprowadzenia, w którym przedstawisz się i podasz informacje na temat stanowiska, na które składasz swoją aplikację. Napisz krótko, dlaczego zdecydowałeś się aplikować na to stanowisko oraz co Cię zainteresowało w firmie.

 1. Przedstaw swoje umiejętności i doświadczenie 

W kolejnej części listu motywacyjnego przedstaw swoje umiejętności i doświadczenie, które odpowiadają wymaganiom pracy. Staraj się opisać swoje doświadczenia w sposób konkretny i zwracaj uwagę na to, jakie efekty udało Ci się osiągnąć w poprzednich miejscach pracy.

 1. Podkreśl swoją motywację do pracy 

Pokaż, że jesteś zmotywowany do pracy w danej firmie i na konkretnym stanowisku. Wymień powody, dla których chcesz pracować w tej branży i w firmie.

 1. Zakończ list prośbą o rozmowę kwalifikacyjną 

Na zakończenie listu motywacyjnego poproś o rozmowę kwalifikacyjną lub o możliwość przedstawienia swoich kwalifikacji osobiście.

 1. Sprawdź pisownię i gramatykę 

Przed wysłaniem listu motywacyjnego dokładnie sprawdź pisownię i gramatykę. Możesz też poprosić kogoś o przeczytanie listu i podanie swojej opinii.

Unikat tych błędów przy pisaniu 

Podczas pisania listu motywacyjnego do pracy warto unikać następujących błędów:

 1. Błędy językowe 

Należy zadbać o poprawną gramatykę, ortografię i interpunkcję. Błędy językowe mogą zniechęcić pracodawcę do dalszego czytania listu i skutkować odrzuceniem aplikacji.

 1. Powielanie CV 

List motywacyjny powinien uzupełniać CV, a nie powtarzać jego zawartość. Należy unikać kopiowania i wklejania informacji z CV do listu motywacyjnego.

 1. Brak spójności 

Powinien być spójny i logiczny. Należy unikać przeskakiwania z jednego tematu na drugi, a także braku związku między poszczególnymi fragmentami listu.

 1. Brak personalizacji 

Należy pamiętać, że list motywacyjny powinien być dostosowany do konkretnego stanowiska i firmy. Unikaj ogólników i starać się pokazać, dlaczego to akurat ta praca jest dla nas ważna i jakie mamy z nią związane cele.

 1. Nadmierne skupienie na sobie 

List motywacyjny powinien skupiać się na tym, jakie korzyści miałaby firma z naszego zatrudnienia. Należy unikać nadmiernej samo-promocji i pokazywania się jako osoba, która szuka pracy tylko dla własnego interesu.

 1. Zbyt długa forma 

Powinien być krótki i zwięzły, ale jednocześnie pełen treści. Należy unikać zbyt długiej formy, która może znużyć pracodawcę i sprawić, że przestanie czytać list.

 1. Brak wyróżniających elementów 

Warto dodać do listu motywacyjnego wyróżniające elementy, np. przykłady projektów, które realizowaliśmy w poprzednich miejscach pracy, a które mają związek z ofertą pracy. Należy jednak pamiętać, że wyróżnienia powinny być adekwatne i niezbyt ekstrawaganckie.

Podsumowanie

Dobrze napisany list motywacyjny  może zadecydować o tym, czy zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, dlatego poświęć mu odpowiednią ilość czasu i uwagi.

Warto unikać błędów językowych, powielania CV, braku spójności, braku personalizacji, nadmiernego skupienia na sobie, zbyt długiej formy i braku wyróżniających elementów przy pisaniu listu motywacyjnego do pracy. Dzięki temu zwiększymy szanse na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Redakcja e-project24.pl