Czym zajmuje się doradca podatkowy w biurze rachunkowym w Poznaniu?

Biura rachunkowe zajmują się przede wszystkim obsługą ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów czy ryczałtowej ewidencji przychodów. w ramach swoich usług biuro rachunkowe poznań może też obsługiwać ewidencją VAT lub przygotować deklaracje VAT, CIT i PIT. zwykle czynności biura rachunkowego dotyczą rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw.

Jaki zakres obowiązków posiada doradca podatkowy w biurze rachunkowym w Poznaniu?

Chcąc zostać doradcą podatkowym należy spełnić kilka wymagań formalnych takich jak:

 • posiadanie wyższego wykształcenia,
 • zdanie z pozytywnym wynikiem egzaminu na doradcę podatkowego,
 • odbycie praktyki zawodowej w Polsce przez co najmniej 6 miesięcy,
 • uzyskanie wpisu na listę doradców podatkowych, którą prowadzi Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

Doradca podatkowy w miejscu takim jak biuro rachunkowe poznań świadczy takie usługi jak:

 • udzielanie porad czy wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych lub w sprawach związanych z egzekucja administracyjną, która wynika z tych obowiązków,
 • prowadzenie rachunków, ksiąg podatkowych czy pozostałych ewidencji służących do celów podatkowych,
 • przygotowanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz pomoc w tym obszarze,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej, a nawet w trakcie sądowej kontroli decyzji, postanowień oraz pozostałych aktów administracyjnych,
 • przeprowadzanie samodzielnego audytu funkcji podatkowej.

Tymczasem osoba wykonująca zawód księgowego w zakresie swoich obowiązków nie posiada uprawnień do czynności związanym z doradztwem podatkowym. Klient wybierający biuro rachunkowe poznań powinien sprawdzić jakie uprawnienia posiadają pracujące w nim osoby, aby móc skorzystać z usług z zakresu doradztwa podatkowego.

Jakie czynności w biurze rachunkowym w Poznaniu może wykonywać księgowy?

Księgowy w takim miejscu jak biuro rachunkowe poznań to specjalista, który powinien posiadać wysokie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie pozwalające rozwiązać każdy problem związany z księgowością.

Współcześnie brak jest obowiązku uzyskania certyfikatu księgowego. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych można zatrudnić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostały skazane za przestępstwa gospodarcze czy przestępstwa w obszarze księgowości lub podatków. Jednak biuro rachunkowe w Poznaniu (jak https://bilans.poznan.pl/) zatrudnia specjalistów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz kładą nacisk na własny rozwój i poszerzanie posiadanej wiedzy. Księgowy w biurze rachunkowym wykonuje takie usługi jak:

 • prowadzenie ksiąg podatkowych i innych rejestrów w celach podatkowych oraz zapewnienie pomocy w tym obszarze,
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz pomoc w tym zakresie.

Warto zwrócić uwagę, że nad działaniami księgowego nie czuwa żaden z organów. Tymczasem działalność zawodowa doradców podatkowych jest kontrolowana przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Księgowy nie ma uprawnień do występowania w imieniu klientów przed organami podatkowymi. Dodatkowo księgowego nie obejmuje tajemnica zawodowa i może być wzywany w charakterze świadka przez organy podatkowe czy sądy. Natomiast doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa. Doradca podatkowy jest również zobowiązany do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności oraz do przyswajania bieżących zmian w prawie. Z takich szkoleń mogą też korzystać księgowi. Istotne jest, że doradca podatkowy ma możliwość przygotowania poświadczeń, że odpis dokumentu jest zgodny z oryginałem. Ponadto doradca podatkowy jest zobligowany do zawarcia umowy, która zapewni ubezpieczenie OC.

Czy warto decydować się na usługi biura rachunkowego w Poznaniu?

Biuro rachunkowe poznań z zatrudnionym doradcą podatkowym to kompleksowość usług, a tym samym oszczędność czasu i pieniędzy. Biuro takie zapewni pełną obsługę, łącznie z reprezentacją przed właściwymi organami. Doradca podatkowy w biurze to także gwarancja wysokich kwalifikacji i szeroki zakres uprawnień. Podnoszenie kwalifikacji przez doradcę podatkowego jest punktowane za każdy udział w takich wydarzeniach jak:

 • konferencje,
 • sympozja,
 • wykłady,
 • zjazdy,
 • publikacje,
 • szkolenia e-learningowe Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Dzięki temu mamy gwarancję, że doradca podatkowy to osoba profesjonalista z odpowiednią wiedzą.

Redakcja e-project24.pl