Najlepsze metody motywowania pracowników

Pracownicy firmy są największym kapitałem każdej firmy. Należy zatem myśleć, że firmy i menedżerowie odpowiednio dbają o ten cenny zasób i starają się, aby pracownicy byli zawsze zmotywowani i czuli się ściśle związani z firmą.
Niestety osiągnięcie wyższej motywacji pracowników działa inaczej niż myśli wielu pracodawców. Oczywiste środki i metody motywowania pracowników, takie jak owocowe czwartki, karnety na fitness, piłkarzyki czy wyjazdy integracyjne z pewnością należy postrzegać pozytywnie. Ich obecność pokazuje kandydatom, że mogliby zasadniczo rozważyć zatrudnienie się w danej firmie. Jednak te działania nie mają realnego wpływu na motywację pracowników.

Co tak naprawdę motywuje pracownika?

Premia z pewnością może być zachętą do dobrych wyników, jeśli cel jest atrakcyjny dla danego pracownika. Ustalanie zachęt ma zawsze dwie strony. Szkoli się ludzi, aby dokładnie spełniali wymagania, ale nie przekraczali ich. Przez to nie można osiągnąć trwałej wewnętrznej motywacji pracowników. Zachęty mają też negatywne działanie. Gdy tylko zachęta jest na pierwszym planie, podważa to samostanowienie, ponieważ korzyść pracownika z samego zadania maleje. Z drugiej strony trafność zadania i sensowność mogą faktycznie zwiększyć motywację pracowników.

Motywacja do pracy – jak ją zwiększyć?

Pracowników motywują cele i wartości. Te kluczowe czynniki motywacji pracowników są również niezbędnymi warunkami wstępnymi zaufania w miejscu pracy. Wraz z rozwojem wartości można dotrzeć do sedna znaczenia i wartości. Dzięki tej wypróbowanej i przetestowanej metodzie istnieje możliwość zapewnienia również jasnego planu działania. To wpływa motywująco na każdego pracownika i współpracę w całym zespole.

Błędy i wspólne rozwiązywanie problemów

Jeśli coś zostało zrobione źle lub coś zostało spowodowane przez coś, często szuka się jedynego winowajcy. To zwykle nie pomaga. Lepiej jest wspólnie pracować nad rozwiązaniem zorientowanym na problem i upewnić się, że popełniony błąd nie może się powtórzyć. Ponieważ często nie ma ani jednego winowajcy, ale spotyka się wiele różnych okoliczności, które ostatecznie prowadzą do błędu. Problem, który jest rozwiązywany wspólnie, bez narażania nikogo, ogromnie wspiera spójność zespołu i działa motywująco.

Pracownicy, którzy nie muszą się martwić o utratę pracy w przypadku popełnienia błędu, są znacznie bardziej zmotywowani.

Jak motywować pracowników – szkolenia

Możliwość wzięcia udziału w dokształcaniu jest często decydującym czynnikiem przy wyborze pracodawcy. Dotyczy to w szczególności pracowników do 35 roku życia, którzy są szczególnie zmotywowani możliwością dalszego szkolenia. To znacznie zwiększa szanse na dalszą karierę zawodową.

Kiedy pracownik zdobywa wiedzę, firma odnosi korzyści, jeśli specjaliści nadal się kształcą, tym samym wnoszą do firmy więcej know-how i ostatecznie wzrasta wydajność.

Kultura przywództwa i jej znaczenie dla motywacji pracowników

Bezpośredni szef jest niekwestionowanym numerem jeden na liście osób zabijających motywację. Brak uznania i zaufania wywołuje gniew i frustrację. Tak więc to poziom relacji w największym stopniu decyduje o tym, czy pracownicy czują się zmotywowani. Kontakt między pracownikiem a menedżerem ma znaczący wpływ na motywację w miejscu pracy. Tam, gdzie nie ma uznania za wykonaną pracę, niewiele można zrobić za pomocą pieniędzy. Bez względu na to, jak atrakcyjna jest firma i wynagrodzenie.

Motywowanie pracowników, wymaga umiejętności i chęci menedżerów do budowania i utrzymywania emocjonalnych relacji z pracownikami. Obejmuje to wyrażanie pochwał, nawet jeśli czasami wydaje się to nieco przestarzałe. Pracownicy rezygnują z pracy, jeśli nie są cenieni dla siebie i swojej wydajności.

Dobra kultura zarządzania zwiększa kreatywność i wydajność

Pracowników motywują różne cele. Jest to zależne od głównie od ich nastawienia.
Im bardziej dojrzała osobowość, tym bardziej liczą się znaczenie i wartości.
Dobry kontakt i konstruktywna komunikacja między pracownikami i kadry menadżerską są niezwykle ważne.

Najważniejsze jest stworzenie i zabezpieczenie motywujących struktur pracy oraz ustanowienie procesów, które nie spowalniają pracowników, ale wspierają ich w pracy i ułatwiają współpracę. Jednocześnie zwiększa to chęć i zdolność do pozytywnego radzenia sobie z nowymi i trudnymi zadaniami.

Wysoki poziom motywacji pracowników w istotny sposób przyczynia się do zarządzania firmy.
Jedno jest pewne — inwestycja w motywację pracowników na pewno opłaci się każdej firmie. Niezależnie od tego, czy chodzi o zdolność do innowacji, czy zapewnienie wykwalifikowanych pracowników.

Redakcja e-project24.pl