Co zrobić, gdy kontrahent nie płaci na czas?

Zatory płatnicze to przykra codzienność polskich przedsiębiorców. Aby zwiększyć swoje szanse na odzyskanie należności i zapobiec negatywnym skutkom opóźnień w płatnościach, warto jak najszybciej zacząć działać. W artykule podpowiemy, co zrobić, gdy kontrahent nie płaci na czas.

Jak wskazują dane udostępnione przez BIG InfoMonitor, przeterminowane o minimum 30 dni zobowiązania przedsiębiorstw wyniosły na koniec września 2021 38,5 mld zł. W ciągu roku wzrosły więc o 4,1 mld zł, czyli o 12 proc, a tylko w trzecim kwartale o 1,3 mld zł. Najbardziej zwiększyły się zaległości sektorów: obsługa rynku nieruchomości, budownictwo, przemysł i rolnictwo. Co ciekawe, opóźnione płatności nie rozprzestrzeniają się gwałtownie. Pogłębiają się jednak problemy w firmach, które już komuś nie zapłaciły. Dlatego ryzyko współpracy z przedsiębiorstwami, które mają jakiekolwiek kłopoty, jest dziś wyższe niż przed pojawieniem się COVID-19.Zatory płatnicze – konsekwencjeKonsekwencje opóźnień w spłacie faktur, zwłaszcza tych utrzymujących się dłużej niż 30 dni, mogą być dla przedsiębiorcy wyjątkowo niekorzystne na wielu płaszczyznach. Brak należności może potężnie zaburzyć finansową płynność, utrudniając terminowe uregulowania własnych zobowiązań względem pracowników, klientów i instytucji podatkowych. Efektem opóźnień w płatnościach rzeczy może być pogorszenie wizerunku i utrata zaufania w oczach współpracowników i partnerów biznesowych, wpis na czarną listę dłużników BIG czy dodatkowe koszty wynikające z nieterminowej płatności podatków. Aby zminimalizować ryzyko takiego rozwoju zdarzeń, w obliczu nieterminowej płatności ze strony kontrahentów, nie pozostawaj bierny. Szybka reakcja i skuteczne narzędzia służące egzekwowaniu należności pomogą Ci odzyskać finansową równowagę i spokojny sen.Kontrahent nie płaci na czas? Sprawdź, co możesz zrobićJeśli Twój kontrahent nie opłacił faktury na czas, jak najszybciej zacznij działać. Szybka reakcja jest jednym z najważniejszych elementów, które wpływają na sukces w egzekwowaniu należności. Co możesz zrobić?

  • Jeśli mimo upływu terminu płatności na fakturze pieniądze nie wpłynęły na Twoje konto, skontaktuj się z kontrahentem, najlepiej telefonicznie. Sprawdź, jaka jest przyczyna opóźnienia (czasem zdarza się, że faktura nie została dostarczona do działu księgowości lub osoba autoryzująca przelew jest nieobecna w pracy) i koniecznie ustal z kontrahentem konkretny termin wykonania płatności.
  • Mimo obietnic kontrahent nie uregulował płatności, a od terminu wymagalności zobowiązania minęło co najmniej 30 dni? Wyślij mu wezwanie do zapłaty z informacją o planowanym wpisie do rejestru BIG InfoMonitor. Aby dokonanie wpisu było możliwe, wartość zobowiązania musi wynosić co najmniej 500 zł (w przypadku przedsiębiorców) lub 200 zł (w przypadku osób fizycznych). Jeśli podpiszesz umowę abonamentową z BIG-iem, będziesz mógł zlecić przygotowanie wezwania i jego wysyłkę jemu. Twoim obowiązkiem będzie jedynie wpisanie danych dłużnika do systemu Biznes BIG.pl. Oczywiście pod warunkiem, że po miesiącu od wysyłki dokumentu pieniędzy wciąż nie będzie na Twoim koncie. Jak pokazują doświadczenia przedsiębiorców, otrzymanie wezwania do zapłaty dla wielu dłużników staje się impulsem, aby uregulować zobowiązanie. Zwłaszcza jeśli opóźnienie nie wynika z braku środków na koncie, lecz z innych powodó Wpis na czarną listę jest dla nich bowiem nie tylko źródłem wstydu, ale także istotną przeszkodą w biznesowych działaniach. Jego konsekwencją będzie zmniejszona wiarygodność w oczach kontrahentów biznesowych, banków, leasingodawców, ubezpieczycieli, operatorów telefonii komórkowej i wszystkich innych podmiotów, które weryfikują dane potencjalnych klientów w Rejestrze Dłużników BIG.
  • Kolejnym krokiem do odzyskania należności jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, a następnie — po otrzymaniu wyroku lub nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności — przekazanie jej komornikowi, który zrealizuje egzekucję. Ten kosztowny dla dłużnika i stresujący dla obu stron krok powinien być ostatecznością wcielaną w życie, kiedy wszystkie inne środki zawiodły. Przedsiębiorca posiadający tytuł wykonawczy również może przekazać dane dłużnika do Rejestru Dłużników BIG. W takim przypadku kwota zadłużenia oraz data jego powstania nie mają znaczenia, a dokonanie wpisu możliwe jest po upływie 14 dni od wysłania do dłużnika listem poleconym wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji gospodarczej do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.


Zadbaj o prewencjęJeśli zależy Ci na tym, aby wyeliminować ryzyko zatorów płatniczych, zadbaj o skuteczne działania prewencyjne. Kupując pakiet usług w BIG InfoMonitor, zyskujesz dostęp nie tylko do Rejestru Dłużników, ale także do innych narzędzi, które pomogą Ci zminimalizować ryzyko nawiązania współpracy z nierzetelnym kontrahentem.

  • Pobierając raporty o kontrahentach z BIG przed podpisaniem umowy uchronisz swoją firmę przed ewentualna współpracą z dłużnikiem, którego już ktoś wcześniej wpisał do Rejestru Dłużników. W Raporcie o Firmie rozszerzonym znajdziesz również dane z banków, dzięki którym odkryjesz ewentualne opóźnienia w płatnościach kredytów.
  • Dzięki usłudze monitorowania kontrahentów dostaniesz mailowe powiadomienie, jeśli pojawi się pozytywny lub negatywny wpis o wskazanej przez Ciebie firmie. Dzięki temu informację o zadłużeniu dostaniesz jako pierwszy (przed innymi ewentualnymi wierzycielami). Będziesz mógł wtedy zareagować maksymalnie szybko, dzięki czemu uchronisz swój biznes przed utratą płynności finansowej.
  • Elektroniczna pieczęć prewencyjna to elektroniczny lub fizyczny stempel, który możesz umieszczać na fakturach i rachunkach. Sięgając po takie narzędzie, poinformujesz kontrahentów, że współpracujesz z Rejestrem Dłużników BIG InfoMonitor. Wyślesz do nich także jasny sygnał, że zależy Ci na terminowej płatności, a w przypadku jej braku masz skuteczny sposób na opieszałych płatnikó


Proces odzyskiwania należności może być żmudny, czasochłonny i stresujący. Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim szybka reakcja, konsekwencja i wykorzystanie skutecznych, sprawdzonych narzędzi ułatwiających windykację.

Materiał zewnętrzny

Redakcja e-project24.pl