Otwieranie działalności gospodarczej a podatki – podstawowe informacje

Otwieranie własnej działalności gospodarczej to dla wielu ludzi prawdziwa przygoda. Nauczyć się trzeba bardzo dużo, ale możliwości są ogromne. Przed przyszłym przedsiębiorcą odkrywa się cały, nowy świat, który dopiero będzie musiał poznać. W tym świecie istnieją jednak rzeczy trudne, z którymi niełatwo sobie poradzić. Są nimi podatki. Co początkujący przedsiębiorca powinien o nich wiedzieć jeszcze przed założeniem firmy?

Różne formy opodatkowania – jak wybrać najlepiej?

Zasadniczo dla przedsiębiorców w Polsce dostępne są cztery różne formy opodatkowania. Domyślną formą jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, według obowiązującej obecnie skali podatkowej. W zależności od zysków generowanych przez firmę wysokość podatku może więc wynosić siedemnaście albo aż trzydzieści dwa procent. Opodatkowanie według stawki liniowej oznacza podatek stały na poziomie dziewiętnastu procent. Niektórzy przedsiębiorcy mogą też wybrać opodatkowanie ryczałtem albo na zasadach karty podatkowej. W przypadku ryczałtu kwota podatku ustalana jest w zależności od wielkości i rodzaju działalności gospodarczej, a organem odpowiedzialnym za jej ustalenie jest naczelnik urzędu skarbowego. Później firma płaci podatek w ustalonej wysokości niezależnie od osiąganych przychodów, z tym że naliczenie ryczałtu następuje na każdy rok z osobna. Na podobnych zasadach działa karta podatkowa, ale w tym przypadku wysokość podatku jest niezmienna. Możliwość wyboru ryczałtu albo opodatkowania na zasadach karty podatkowej zarezerwowana jest dla przedsiębiorców wykonujących tylko niektóre typy działalności. Trzeba też wiedzieć, że forma opodatkowania nie jest ustalana raz na zawsze i przedsiębiorca będzie miał możliwość (na początku okresu rozliczeniowego) ją zmienić.

Podatek VAT – podstawowe informacje

O wiele trudniejszą kwestią jest to, czy płacić podatek VAT, czy też nie. Zarówno jego opłacanie, jak i nieopłacanie wiąże się z pewnymi korzyściami. Według ogólnej zasady opłacać VAT ma obowiązek każdy przedsiębiorca, o ile nie zostanie z tego zwolniony. Zwolnienie uzyskuje się w dwóch przypadkach. Zwolnienie podmiotowe z VAT następuje wtedy, kiedy sprzedaż prowadzona przez firmę nie przekracza w ciągu roku kwoty 200 tysięcy złotych, co w przypadku niewielkich przedsiębiorstw jest dość częste. Drugim rodzajem zwolnienia jest zwolnienie przedmiotowe z VAT, które następuje wtedy, kiedy firma oferuje wyłącznie towary i usługi, które są zwolnione z tego rodzaju podatku. Warto przy tym pamiętać, że zwolnienie z VAT nie musi oznaczać jego nieopłacania. Wielu przedsiębiorców decyduje się zostać płatnikami, mimo że nie muszą. Pozwala to na przykład na oferowanie towarów i usług osobom fizycznym (przedsiębiorcy niebędący płatnikami VAT mogą współpracować tylko z firmami) i znacznie zwiększa możliwości nawiązania współpracy z wieloma innymi podmiotami.

Jaki sposób prowadzenie księgowości wybrać?

Księgowość można prowadzić na kilka sposobów, które zależne są od przyjętej formy opodatkowania. Dla firm, które zdecydowały się na opodatkowanie według zasad ogólnych oraz tych, które płacą podatek liniowy, właściwa jest księgowość pełna, albo uproszczona. W przypadku rozliczania się ryczałtem księgowość jest mocno uproszczona i w praktyce ogranicza się do konieczności ewidencjonowania dochodu, choć przedsiębiorca ma również obowiązek przechowywania dokumentów związanych z kosztami prowadzenia działalności (nie bierze się ich jednak pod uwagę). W przypadku karty podatkowej firma nie musi prowadzić żadnej księgowości. Jest to więc zdecydowanie najwygodniejszy typ opodatkowania, choć dostępny tylko dla niektórych rodzajów działalności. Uproszczona księgowość zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, która jest podstawą do naliczenia wielkości podatków danym okresie. Jeżeli obroty firmy wynoszą w skali roku co najmniej 2 miliony euro albo firma działa jako spółka kapitałowa, konieczne jest prowadzenie księgowości pełnej, czyli ksiąg rachunkowych. Ten typ księgowości można również wybrać dobrowolnie.

Redakcja e-project24.pl