Przykłady maszyn testujących wykorzystywanych w produkcji przemysłowej

Współczesny przemysł nie może obejść się bez mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Obecnie w czasach przemysłu 4.0 maszynami i robotami zastępowana jest praca ludzka, co pozwala znacznie ograniczyć ilość błędów i pomyłek na liniach produkcyjnych, a także zwiększyć wydajność procesów. Czy maszyny mogą być jednak także skutecznymi kontrolerami jakości? Okazuje się, że tak.

Zalety automatyzacji kontroli jakości w produkcji przemysłowej

Kontrola jakości i testowanie gotowych produktów powstających na linii produkcyjnej jest jednym z ostatnich etapów produkcyjnych, który jednak ma ogromne znaczenie dla firm. To właśnie na nim wyłapywane są wszelkie błędy, niezgodności oraz usterki w produktach, które wymagają wyeliminowania, zanim trafią one do odbiorców. 

Klasyczna kontrola jakości wykonywana jest przez pracowników produkcyjnych, którzy jednak nie są odporni na popełnianie błędów czy przeoczenia. Zastąpienie ich maszynami pozwala więc wyeliminować słabe ogniwo w postaci czynnika ludzkiego, a także wygenerować oszczędności wynikające z braku ponoszenia kosztów związanych z ich zatrudnieniem.

Dodatkowo urządzenia kontroli finalnej pozwalają także na przeprowadzanie stuprocentowej kontroli, nawet w przypadku produkcji wielkoseryjnych, która jest o wiele skuteczniejsza od kontroli statystycznej, gdyż sprawdza każdy produkt, a nie tylko jego wybraną liczbę w danej partii. Maszyny testujące wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w tym celu powinny być jednak dopasowane do specyfiki produkcyjnej zakładu. Wśród ich rodzajów wyróżnić można jednak 3 przykładowe maszyny omawiane poniżej. 

Testery szczelności 

Testery szczelności stosowane są najczęściej w zakładach przemysłowych produkujących butelki lub pojemniki z tworzyw sztucznych. Tego typu maszyny dostępne w ofercie firmy oferującej urządzenia kontroli finalnej Pro-Assem, badają szczelność produktów za pomocą kontroli obecnego w nich ciśnienia. 

Maszyny do optycznej weryfikacji jakości

Automatyczne testery inspekcji optycznej (AOI) znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Umożliwiają one wychwycenie błędów takich jak wady lutownicze, błędne nałożenie lakieru czy też sposób montażu poszczególnych komponentów, poprzez optyczną kontrolę produktu.

Maszyny do testów funkcjonalnych 

Ostatnimi popularnie stosowanymi maszynami testującymi w produkcjach wielkoseryjnych są maszyny do testów funkcjonalnych, które mają za zadanie skontrolowanie czy produkt działa zgodnie z założeniami projektowymi, tak jak ma on funkcjonować w docelowym środowisku pracy.

Redakcja e-project24.pl