Likwidacja a upadłość spółki – różnice

Zarówno likwidacja spółki, jak i ogłoszenie upadłości to dwa sposoby na zakończenie jej działalności. Na wybór optymalnej procedury wpływ ma wiele czynników. Od wyboru odpowiedniej opcji zależy też powodzenie całego przedsięwzięcia.

Różnego rodzaju kryzysy i niepowodzenia skutkują koniecznością zakończenia działalności danej spółki. W takich przypadkach stosowana jest jedna z procedur – albo upadłość spółki, albo jej likwidacja. Określenia te nie są tożsame – choć często używane są wymiennie – gdyż opierają się na innych podstawach prawnych i mają odmienny przebieg. Warto więc zgłębić ten temat. W dalszej części artykułu między innymi o różnicach między tymi dwiema procedurami i o tym, kiedy każdą z nich zastosować.

Likwidacja a upadłość – główne różnice

Przede wszystkim o likwidacji spółki z o.o. może zadecydować sam właściciel czy wspólnicy. U podstaw tej decyzji nie muszą leżeć kłopoty finansowe. Wraz z rozpoczęciem likwidacji grono członków zarządu nie ma prawa reprezentować spółki. Natomiast w miejsce zarządu zostają powołani likwidatorzy. Upadłość jest zaś stosowana w przypadku spółek niewypłacalnych. By mogło nastąpić ogłoszenie upadłości muszą być spełnione pewne warunki. Spółka musi być niewypłacalna, czyli może mieć zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Upadłość spółki rozpoczyna się przez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Taki wniosek może złożyć nie tylko spółka, ale i wierzyciel, w stosunku do którego nie zostały uregulowane zobowiązania spółki. Spółka jest zobowiązana do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego. W procesie ogłoszenia upadłości spółki biorą udział sąd i syndyk. Poza tym w określonych przypadkach upadłość (jej ogłoszenie) jest obowiązkowa i – inaczej niż przy likwidacji – nie zależy od decyzji członków zarządu.

Czy spółka w likwidacji może ogłosić upadłość

To często pojawiająca się wątpliwość dotycząca zaprzestania działalności spółki. Takie połączenie tych dwóch procedur, a raczej wystąpienia ich po sobie, jest możliwe. Gdy członkowie zarządu zadecydują o likwidacji spółki z o.o., a proces będzie trwał długo i przez ten czas spółka stanie się niewypłacalna, wtedy może dojść do złożenia wniosku o upadłości. W tym przypadku upadłość spółki z o.o. również ogłasza sąd. 

Ogłoszenie upadłości spółki – co się po nim dzieje

Gdy dana spółka stanie się niewypłacalna, to członkowie zarządu mają 30 dni na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeśli sąd zaakceptuje taki wniosek – należy oczekiwać na wydanie decyzji. Wierzyciele spółki z o.o. są wezwani do zgłoszenia wierzytelności, które zalega im dana spółka. Potem zostaje wyznaczony syndyk masy upadłościowej i sędzia komisarz. Gdy rozpoczyna się postępowanie upadłościowe, wszystkie elementy należące do majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stają się właśnie masą upadłościową. Kiedy rozpocznie się postępowanie upadłościowe, to od tego momentu wyznaczony syndyk ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym czasie syndyk oblicza majątek spółki i ogłasza jej upadłość wierzycielom. Po zakończeniu przez sąd postępowania, syndyk zgłasza wniosek o wykreślenie spółki z o.o. z KRS. Następuje to po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Likwidacja a upadłość spółki to złożony temat, dlatego warto go dogłębnie przestudiować. KPR restrukturyzacja to portal, który odpowie na wszelkie wątpliwości w tej kwestii. Jak i w wielu innych tematach https://kpr-restrukturyzacja.pl/media/.

Materiał partnera

Redakcja e-project24.pl